Nabór do Ośrodka Wychowawczego

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej prowadzony przez Siostry Dominikanki ogłasza nabór wychowanków na nowy rok szkolny 2020/2021.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku 7- 24 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność  intelektualną lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Wychowankowie przebywają w placówce od poniedziałku do piątku, uczęszczają do szkół na terenie Kielc, uczestniczą w wielu zajęciach związanych z udzielaniem pomocy pedagogiczno- psychologicznej. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 606-470-230 lub osobistego.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej
ul. Karczówkowska 15
25- 711 Kielce

www.osrodek.dominikanki.pl