Nasi diakoni włączeni do Papieskiej Unii Misyjnej

W poniedziałek, 3 grudnia 2018 r. podczas Mszy św. celebrowanej w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza Królewicza sześciu diakonów zostało włączonych do Papieskiej Unii Misyjnej.

Celem tej założonej w 1916 r. organizacji, podniesionej przez Piusa XII do rangi Dzieła Papieskiego, jest zjednoczenie duchowieństwa diecezjalnego w celu wspierania poprzez modlitwę oraz dary materialne, misyjnego dzieła Kościoła. Do zadań osób włączonych do tego związku należy także wskazywanie wiernym, iż także oni, jako członkowie Kościoła, są odpowiedzialni za misje.

Kieleccy diakoni zostali przyjęci do Papieskiej Unii Misyjnej w dniu, w którym przypada liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego. Ten żyjący w XVI w. Jezuita zapisał się w historii jako apostoł Indii oraz Japonii. Odwołując się w swej homilii do postaci hiszpańskiego misjonarza, ks. Łukasz Zygmunt - dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, życzył nowym członkom Papieskiej Unii Misyjnej gorliwości, jaką odznaczał się św. Franciszek Ksawery.

Wierząc, że tak będzie otoczmy kieleckich diakonów swoją modlitwą. Niech dobry Bóg błogosławi im w służbie na rzecz misyjnego dzieła Kościoła.

Al. Wojciech Rutczyński