Niedziela Misyjna w Proszowicach

Dnia 23 października 2016 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Misyjny, nazywany również Niedzielą Misyjną. Rozpoczął on 90. Tydzień Misyjny, którego hasło wiodące brzmi: „Ochrzczony to znaczy posłany”.

Naszymi modlitwami otoczyliśmy w tym czasie misjonarzy i misjonarki, trudzących się dla głoszenia Ewangelii, pamiętając zwłaszcza o pracującym do niedawna w Proszowicach ks. Antonim Sokołowskim - naszym byłym proboszczu, a obecnie misjonarzu pracującym na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Z okazji Niedzieli Misyjnej grupa „Misyjne Pomyki Ducha Świętego” ze Szkoły Podstawowej nr 1, pod opieką s. Łucji Kramarz CSS, przystrojona w ubiory charakterystyczne dla poszczególnych kontynentów i krajów misyjnych, uczestniczyła we Mszy św., animując Liturgię Słowa oraz idąc w procesji z darami. W ten sposób dzieci okazały jedność ze swoimi rówieśnikami z innych regionów naszego globu. Natomiast na nabożeństwa różańcowe przygotowały rozważania do poszczególnych tajemnic, a także poprowadziły wspólną modlitwę.

s. Łucja Kramarz CSS