Nowi Doradcy Życia Rodzinnego szykują się do swojej misji

Biskup Kielecki Jan Piotrowski w trakcie wizyty w Diecezjalnym Studium Poradnictwa Rodzinnego w lutym br. wyraził życzenia i nadzieję na jeszcze większe ożywienie tej szczególnej posługi, jaką pełnią Doradcy Życia Rodzinnego. Mówił, że ten rodzaj apostolatu jest nie do zastąpienia przez samych księży. Z ust Księdza Biskupa padły również słowa uznania dla Księży Proboszczów, którzy to rozumiejąc, skierowali wyszukane przez siebie osoby do udziału w Studium.

Uczestnicy Diecezjalnego Studium Poradnictwa Rodzinnego zakończyli właśnie zajęcia dydaktyczne i złożyli egzamim końcowy. Z wielką radością przyjmujemy fakt kolejnych absolwentów, którzy zasilą szeregi Doradców Życia Rodzinnego naszej diecezji, w ramach Parafialnych Poradni Rodzinnych. Posługa Doradców jako osób posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, katolickiej etyki życia małżeńskiego, potrafiących wskazać drogę do uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych życia małżeńskiego bądź kiedy pojawią się trudności w staraniu o potomstwo, to wyjątkowa wartość w apostolskimi i misyjnym dziele Kościoła. Cieszy dodatkowo fakt, że wokół Studium Poradnictwa Rodzinnego ujawniło się tak wielu Księży Proboszczów i Prefektów w naszej diecezji, dostrzegających sens najpierw solidnego przejścia narzeczonych przez etap bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, a następnie posiadania w parafii osoby, do której może skierować małżonków poszukujących wsparcia w sytuacjach małżeńskich i rodzicielskich.

Przypomnijmy, że w wyniku rekrutacji przyjęto 34 osoby z terenu diecezji kieleckiej, a ostatecznie kończyło 29 osób, w tym cztery małżeństwa.

Na początku września odbędą się rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego i pracowników Duszpasterstwa Rodzin, podczas których Ksiądz Biskup Jan Piotrowski uroczyście wręczy Absolwentom dyplomy potwierdzające ukończenie Studium Poradnictwa Rodzinnego i uzyskanie tytułu Doradcy Życia Rodzinnego, a także misje kanoniczne, nadając tym samym prawo do podjęcia posługi w Parafialnej Poradni Rodzinnej. W niedzielę, 18 września br. na Szczycie Jasnogórskim podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, nowi Doradcy złożą uroczyste ślubowanie przed wizerunkiem Maryi Królowej Polski.