Nowi księża w diecezji kieleckiej - historia ich powołań

Trzech diakonów naszego Seminarium przyjęło w sobotę, 28 maja 2022 r. święcenia prezbiteratu z rąk Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ks. dr Paweł Tambor mówi, że wyjątkowym dla niego momentem w czasie święceń jest zawsze dialog między biskupem, a rektorem seminarium. Musi wtedy zaświadczyć o właściwym przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa.

- Za każdym razem mówię te kilka słów z dużym przejęciem. To jest moment rachunku sumienia, czy czegoś się nie zaniedbało, czy wszystko w procesie kształcenia i rozpoznawania ich powołania zostało dopilnowane. Oczywiście, jest to przede wszystkim Boże powołanie i ich wola, jako odpowiedź na nie. Ale za każdym z nich idzie nie tylko głos Boga, ale i głos ludzi. Moją rolą jest zebranie różnych świadectw o kandydacie: od proboszczów, parafian, przyjaciół, profesorów, także wychowawców seminaryjnych – mówi ksiądz rektor.  

Wszyscy diakoni przystępujący dziś do święceń, wstąpili do seminarium tuż po maturze. Dwóch z nich to jedynacy.

 

tekst za: radio.kielce.pl

>> Poznaj naszych Neoprezbiterów

Ks. Marcel Musiał
Ks. Albert Pianka
Ks. Michał Stępień