Nowy kwartalnik „Niedziela. Magazyn”

Od niedzieli 28 maja 2023 r. w parafiach w Polsce i w diecezji kieleckiej dostępny będzie nowy kwartalnik – „Niedziela. Magazyn” Kościół - Dziedzictwo - Ojczyzna. Czasopismo poleca Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Jak zaznaczają pomysłodawcy kwartalnik „przeznaczony jest dla wszystkich, którym bliska jest tematyka historyczna, szczególnie z zakresu historii Kościoła i jego związku z narodem”. Zajdziemy w m.in. nim artykuły z dziedziny: historii papiestwa, patrystyki, materiały ukazujące tajemnice historii, aspektygeohistoryczne, żywoty świętych ich czasy, historię idei oraz historię sztuki czy historie jasnogórskie. Interesującą lekturę, zagwarantuje zespół znanych i poczytnych autorów, historyków oraz publicystów.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski wyraził zgodę na kolportaż nowego wydawnictwa pt. „Niedziela. Magazyn” w parafiach diecezji kieleckiej, po uzgodnieniu z Księżmi Proboszczami.