Nowy Opat Cystersów w Jędrzejowie

W czwartek, 14 marca 2019 r. kapituła Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie wybrała nowego opata – został nim o. Rafał Ścibiorowski, dotychczasowy katecheta w Szkole Podstawowej nr 3.

Nowy opat ma 39 lat, pochodzi z Żarczyc Małych z Gminy Jędrzejów, księdzem jest od 9 lat. W wyborze nowego opata mogli wziąć udział wszyscy członkowie wspólnoty, którzy złożyli śluby wieczyste. Kandydat na opata musiał spełnić kilka warunków: mieć święcenia prezbiteratu, być 5 lat po ślubach wieczystych, mieć skończone 30 lat i nie więcej niż 75.

Ojciec Rafał Ścibiorowski zastąpi dotychczasowego przełożonego o. Edwarda Stradomskiego, który urząd opata sprawował przez 22 lata. W polskich klasztorach cysterskich kadencja opata trwa 10 lat.

W tym roku mija 30 lat od powtórnego podniesienia klasztoru w Jędrzejowie do rangi opactwa. Pierwszym opatem został o. Paweł Lubański. Opactwo jędrzejowskie jest najstarszym na ziemiach polskich. Zostało ono ufundowane w 1140 roku.

Nowego Ojca Opata polecamy waszym modlitwom
i życzymy mu wiele światła Ducha Świętego
w niełatwej posłudze
prowadzenia swych braci do zbawienia!