O cmentarzach w Archiwum

Jak co miesiąc dnia 4 listopada 2014 r. w Archiwum Diecezjalnym przedstawiony został kolejny referat w ramach programu naukowego „Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej”. Organizację prac w ramach programu prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Archiwum. Tematem były „Cmentarze kieleckiej oraz ich stan badań”.

W pierwszej części wykładu prof. dr hab. Jerzy Szczepański z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podał krótką genezę ewolucji cmentarzy, które początkowo były miejscem pochówku zmarłych przy kolegiacie kieleckiej. Prawdopodobnie dopiero od początku XIX wieku zaczęto grzebać zmarłych kielczan na placach oddalonych od kościoła. Z grobami kojarzą nam się także krzyże – symbol zwycięstwa Chrystusa i nadziei. Krzyże, które dziś w sposób nieodłączny kojarzą się z mogiłami pojawiły się dopiero na przełomie XVIII/XIX wieku. Dawniejszy wygląd cmentarzy złożony był z mogił pozbawionych krzyży.

W drugiej części wykładu prof. dr hab. Urszula Oettingen starała się pokazać wieloraką wartość cmentarzy. Prelegentka cmentarz określiła jako „muzeum na wolnym powietrzu”, gdzie możemy ujrzeć różnorakie style architektoniczne, zobaczyć bogate inskrypcje pełniące rolę informacyjną. Oprócz tego wskazała na wartość cmentarzy w aspekcie przyrodniczym i kulturowym.

al. Patryk Kundera
Koło Historyczne WSD

Zobacz: Relacja na stronie WSD

Zobacz: Galeria zdjęć