Oazy rekolekcyjne

Tradycyjnie w okresie wakacji Ruch Światło-Życie organizuje 15-dniowe oazy rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz małżeństw i dorosłych. Mogą z nich skorzystać osoby, które wcześniej nie były na rekolekcjach oazowych i nie uczestniczyły w spotkaniach formacyjnych.

Oaza rekolekcyjna jest oparta na schemacie tajemnic różańcowych, związanych z treściami formacyjnymi wyrażonymi w tematach dnia. Natomiast rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone są w oparciu o kerygmat.  Zastosowana w tych rekolekcjach metoda przeżyciowa - poznana treść jest wprowadzana w życie w codziennych obowiązkach - służy formacji dojrzałych postaw chrześcijańskich. Przez spotkania formacyjne, modlitwę osobistą i wspólnotową, wypełnianie dyżurów oraz zabawę i wycieczki, uczestnicy mają możliwość doświadczyć życia chrześcijańskiego i otworzyć się na doświadczenie wspólnoty Kościoła.

Rekolekcje wakacyjne dają też możliwość zawiązania w parafii grupy oazowej lub kręgu Domowego Kościoła, dlatego zachęcam do wysłania kilku osób lub małżeństw na dany turnus.

Zapisów dokonujemy przez poniższy link a potwierdzamy przez złożenie karty i wpłacenie zaliczki w referacie oazowym w Kurii Diecezjalnej. Referat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 15.30-17.00.

>> Czytaj więcej