Obelisk ku pamięci ks. Jana Majki

W 1 Niedzielę Adwentu, 1 grudnia 2019 r. w Ostrowie (Parafia Kościelec) odbyły się uroczystości upamiętnienia ks. kan. Jana Majki. Bp Andrzej Kaleta poświęcił obelisk z tablicą pamiątkową i odprawił Mszę św. intencji swojego poprzednika.

Przypomnijmy, że bp Andrzej Kaleta współpracował ze Śp. ks. Janem Majką - ponieważ to on objął funkcję proboszcza w Kościelcu po odejściu ks. Majki na emeryturę.

W homilii bp Kaleta przypomniał postać swojego poprzednika wspominając jego osobę i pracę duszpasterską w kościeleckiej parafii. - „Prawość charakteru, naturalna dobroć, życzliwość wpłynęły na trwającą wiele lat współpracę z ówczesnym proboszczem, księdzem prałatem Janem Wójcikiem, który wywarł duży wpływ na jego osobowość i później na kapłaństwo. Później już sam jako proboszcz ks. Jan Majka patrzył na Chrystusa dzieląc się światłem Bożej miłości z tymi, którzy zostali powierzeni jego duszpasterskiej opiece. Tymi ludźmi byliście wy. Między swoimi parafianami był prawie 54 lata. Nie bał się przeciwności, nie bał się trudów. Nie dziwmy się, że parafia stała się jego rodziną. Był waszym duszpasterzem, był waszym przyjacielem i niejednokrotnie doradcą. Mężczyźni i kobiety stali się jego braćmi i siostrami. Młodzież i dzieci były jego duchowymi dziećmi. Kościelecki kościół parafialny był domem was wszystkich. Wraz z wami dbał o ten dom. Wszystko oddawał w opiekę Matki Boskiej Kościeleckiej (...). Ks. Jan doczekał tu wśród was swojego czasu emerytalnego w spokoju i powadze. Cieszył się szacunkiem środowiska. Dziś można powiedzieć, że tutejszej parafii poświęcił całe swoje życie. Wiele osób przez niego ochrzczonych jest już u Pana. Wiele małżeństw przez niego błogosławionych uczestniczy już w miłości Boga Ojca (…). On sam przez przykład kapłańskiego życia mówi nam jak postępować, jaką drogą iść, aby życie miało sens”.

Bp Kaleta wspominając o potrzebie budowy kaplicy w Ostrowie powiedział o ks. kan. Majce: „A gdy zauważył, że ten rodzinny dom nie jest w stanie pomieścić wszystkich dzieci zadbał, z waszą pomocą, by tu w Ostrowie powstał kościół filialny. Nie było to łatwe, jak wspominał w naszych wspólnych rozmowach. Były to czasy komunizmu. Nie sprzyjały podejmowaniu tego rodzaju inicjatyw. Jednak mimo przeciwności, z pomocą waszych rodziców i z pomocą was samych wzniesiono ten Boży dom”.

Na pamiątkowym obelisku umieszczono część słów z tesramentu ks. Jana. Bp Kaleta powiedział: „Gdybyście je zapomnieli - to przyjdźcie tutaj przed ten kościół i tam na kamieniu znajdziecie je wyryte. Powyższe słowa waszego proboszcza kierują nasz wzrok na Pana Jezusa”.

Na obelisku są zamieszczone słowa ks. Jana jakie często mówił do swoich parafian: „Pamiętajcie: tylko Bóg, tylko Chrystus, tylko wiara, Msza święta, modlitwa! Kochajcie Mszę świętą, nie żyjcie bez Mszy świętej!”.

Bp Kaleta zakończył kazanie wezwaniem do pamięci o tym gorliwym kapłanie: „Pamięć tego gorliwego kapłana wzywa nas, byśmy nie zapomnieli, jakich darów jesteśmy dziedzicami, byśmy nie za-pomnieli, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Wzywa nas, abyśmy daru wiary ustrzegli i nie roztrwonili jej, usiłując przypodobać się przewrotnemu światu. Byśmy miłości Bogu dochowali”.

Pomysłodawcy powstania obelisku: Stanisław Sekunda z Ostrowa i Jan Zwoliński z Teresina. Koordynator wykonania Grzegorz Nowak.

* * *

Ks. Kanonik Jan Majka 1939-2018
PROBOSZCZ PARAFII KOŚCIELEC
BUDOWNICZY KOŚCIOŁA FILIALNEGO W OSTROWIE

Ksiądz Jan Majka Kanonik Honorowy Kapituły Wiślickiej, urodził się 20 października 1939 r. w Łubnicach koło Staszowa. W 1958 r. po ukończeniu liceum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 czerwca 1965 r. z rąk biskupa Jana Jaroszewicza. Już kilka dni później został mianowany wikariuszem w Kościelcu, w którym bywał już wcześniej na praktykach jako alumn.

Posługę wikarego pełnił w Kościelcu przez 3 lata. Po tym czasie odszedł na inną parafię. Jednak ówczesnemu proboszczowi, ks. prałatowi Janowi Wójcikowi, zdrowie nie pozwalało na aktywne zajmowanie się sprawami parafii, dlatego też poprosił biskupa, aby ks. Jan wrócił do Kościelca. Tak też się stało. Przez przeszło ćwierć wieku ks. Majka pomagał proboszczowi, który zmarł w 1980 r. i został pochowany w parafii Kościelec, w której pracował nieprzerwanie aż 33 lata. Do 1981 r. ks. Jan Majka pracował w niej jako administrator parafii. Oficjalną nominację na proboszcza otrzymał 24 czerwca 1981 r.

O dokonaniach ks. Jana Majki długo by można mówić. W ciągu swojej posługi w tutejszej parafii wybudował kaplicę w Ostrowie, która tak naprawdę jest małym kościołem, nową plebanię, budynki gospodarcze, dom przedpogrzebowy i ołtarz polowy. Wyremontował gruntownie wnętrze świątyni, a dach został pokryty blachą. Uporządkowane zostało także otoczenie kościoła stojącego na małym wzniesieniu. - „To wszystko dzięki błogosławieństwu Pana Boga i ofiarnej pomocy moich parafian" – mówi skromnie Ksiądz Proboszcz. – „Bez ich wsparcia nic nie mógłbym zrobić”.

Ponad pół wieku wspólnego życia i pracy w parafii Kościelec sprawiło, że tutejszych parafian traktował jak swoją rodzinę. Przez okres 53 lat pobytu w Kościelcu dał się poznać nie tylko jako żarliwy kapłan, a także wielki społecznik i dobry gospodarz.

W uznaniu za szczególne zasługi i pracę na rzecz społeczności lokalnej otrzymał:
• 2009 r. - Medal za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych
• 29 listopada 2013 r. – tytuł „ZASŁUŻONY DLA GMINY I MIASTA PROSZOWICE” nadany przez Radę Miejska w Proszowi-cach
• 2015 r. - Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopol-skiego – KRZYŻ MAŁOPOLSKI

Jako emeryt został rezydentem w Kościelcu. Zamieszkał na dawnym wikariacie i służył bardzo gorliwie w posłudze duszpasterskiej zarówno w parafii Kościelec, jak i w sąsiednich parafiach. Księża proboszczowie z ochotą zapraszali ks. Jana na rekolekcje, na odpusty, do spowiedzi. Nigdy nie odmawiał zawsze dziękując Bogu za to, że na emeryturze dał mu dobre zdrowie i siły do pracy. Drzwi jego mieszkania zawsze były otwarte dla gości dlatego odwiedzali go i parafianie, i księża.

Kościół filialny pod wezwaniem Ducha Świętego w Ostrowie

W latach 70-tych XX w. Msze św. były sprawowane w przydrożnej kapliczce między Ostrowem a Kadzicami. Od 1978 r. nabożeństwa odbywały się w budynku byłego sklepu GS w Ostrowie. W 1982 r., od pretekstem budowy salki katechetycznej w ciągu jednego roku wybudowano nową kaplicę. W jej budowę zaangażowani byli mieszkańcy Ostrowa, Teresina, Kadzic i Gór Sieradzkich. Należy wspomnieć, że budowa była prowadzona w okresie stanu wojennego. Nadzór nad budową pełnił ówczesny sołtys Bogdan Bujak. Pomagali mu skarbnik Jan Gałka i główny majster Stanisław Konwant. Budowa mogła być prowadzona przy wsparciu finansowym mieszkańców całej parafii. Duży datek finansowy w imieniu Komitetu Rodzicielskiego działającego przy Szkole Podstawowej w Ostrowie przekazał jego przewodniczący Stanisław Sekunda. Pierwszą mszę świętą w nowej kaplicy odprawiono w niedzielę Chrystusa Króla w listopadzie 1982 r.

* * *