Okres Komunii Wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej

Choć Okres Wielkanocny zakończył się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to czas Komunii Wielkanocnej zakończy się dopiero w najbliższą niedzielę – w Uroczystość Najświętszej Trójcy (w tym roku 4 czerwca).

Wiele osób zastanawia się: Co z Komunią Wielkanocną? Drugie przykazanie kościelne mówi nam: Przynajmniej raz w roku przystąpić do Spowiedzi Świętej. Raz w roku. Ale kiedy? I to wyjaśnia nam trzecie przykazanie: Przynajmniej raz w roku, w Okresie Wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Żeby godnie przyjąć Komunię Świętą trzeba być w stanie łaski uświęcającej, a więc należałoby przystąpić do Spowiedzi. Ten czas wielkanocnej spowiedzi trwa zawsze od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej – a więc w tym roku do 4 czerwca 2023 r. Jest to takie minimum, które każdy katolik powinien spełnić.

Okres ten został wydłużony do Uroczystości Trójcy Świętej decyzją 205. Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się 21 marca 1985 r. W komunikacie po tych obradach czytamy: W Polsce ten czas trwa do Uroczystości Trójcy Świętej. Potwierdza to także autopoprawka z 2014 r.

Zachęcamy więc do skorzystania ze Spowiedzi Świętej - szczególnie tych, którzy tego jeszcze nie uczynili!

xmhas