Ostatnie pożegnanie ks. prałata Mariana Haczyka

Pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, w Sędziszowie odbyły się 27 czerwca 2022 r. uroczystości pogrzebowe zmarłego ks. prałata Mariana Haczyka. Był on wieloletnim sędziszowskim proboszczem, dziekanem, duszpasterzem kolejarzy i budowniczym tamtejszego kościoła parafialnego.

W homilii pogrzebowej bp Piotrowski powiedział m.in.: „Duszpasterski trud w niełatwych czasach a szczególnie budowa tego nowego kościoła i zaplecza parafialnego wraz z wiernymi, były ogromnym ludzkim wysiłkiem. Podziwiany i szczerze wspierany wiernych, ale też obarczonym krytyką czy niechęcią. Z tego wyszedł zwycięsko wierząc, że «niewielkie utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku, dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie» (2 Kor 4, 17-18). Dlatego też zapisem swojego testamentu prosił Was, drodzy parafianie, abyście umieli ocalić, te duchowe dobra i nimi żyli”.

W pożegnaniu Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, podkreślając ogromne zasługi zmarłego kapłana dla Miasta i Gminy Sędziszów powiedział: „Pochylając się nad Twoja trumną w imieniu społeczności i samorządu Gminy Sędziszów, dziękuję Ci dzisiaj, za wszelkie dobro jakie przez twoją naukę i ręce spłynęło na naszą społeczność. Dziękuję za każdy czas wsłuchiwania się  w kierowany do nas  przekaz nauki Chrystusa. Patrząc na Twoje pracowite kapłańskie życie, dostrzegamy pozostawione przez Ciebie dla Nas żyjących drogowskazy powinności wobec otaczającego świata. Drogowskazy nakierowane na miłość do bliźniego, poszanowanie ludzkiej godności i budowanie lepszej przyszłości dla następnych pokoleń na bazie korzeni chrześcijaństwa. Będziemy je pielęgnować. Księże Marianie, dziękujemy Ci za wszystko i dalej będziemy budować to co rozpocząłeś”.

Na zakończenie liturgii pogrzebowej został odczytany specjalny list kondolencyjny biskupa seniora diecezji rzeszowskiej Edwarda Białogowskiego. Następnie mowy pożegnalne wygłosili m.in. krajowy duszpasterz kolejarzy ks. kan. Eugeniusz Zarębiński, dziekan dekanatu sędziszowskiego ks. kan. Edmund Nocoń a także przedstawiciele parafii oraz grup parafialnych. Na koniec podziękowania złożył obecny proboszcz sędziszowski ks. kan. Jan Kopeć.

Ciało Śp. ks. Mariana Haczyka, zgodnie z jego wolą, spoczęło na parafialnym cmentarzu grzebalnym w Sędziszowie.

Ks. prałat Marian Haczyk urodził się 10 września 1945 r. w Starej Olszówce, należącej do istniejącej już od prawdopodobnie XIII w. parafii św. Jakuba Apostoła w Mieronicach koło Wodzisławia w rodzinie Stanisława Haczyka i Zofii z domu Ligenza. Szkołę podstawową ukończył w Wodzisławiu oraz tam też ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące. W 1962 r. odpowiadając na powołanie kapłańskie, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 12 czerwca 1968 r. z rąk bp. Jana Jaroszewicza. Jako pierwszą placówkę duszpasterską otrzymał parafię św. Piotra i Pawła w Sędziszowie i posługiwał tam w latach 1968-1972. Koleją parafią na której pracował w latach 1972-1982, była parafia Wniebowzięcia NMP w Proszowicach koło Krakowa. Następnie od 1982 r. do 1983 r. pracował w parafii katedralnej oraz w diecezjalnej „Caritas”, mieszczącej się w Kurii Kieleckiej.

W 1983 r. ówczesny ordynariusz kielecki bp Stanisław Szymecki, skierował ks. Mariana jako wikariusza do Sędziszowa z zadaniem organizacji nowego ośrodka duszpasterskiego wraz z budową nowej świątyni. Jesienią 1983 r. na niewielkim placu została odprawiona pierwsza Msza św. Po wielu zabiegach i trudnościach ks. Marian, uzyskał pozwolenie na budowę kaplicy i kościoła. W tym czasie całe życie religijne i duszpasterskie, skupiało się przy skromnej, drewnianej kapliczce do której dostawiono foliowy tunel ogrodniczy. Ten oryginalny „kościół” funkcjonował przez rok.Plac pod budowę kościoła poświęcił bp Jan Gurda 30 października 1984 r.

1 czerwca 1985 r. bp Szymecki erygował nową parafię, wydzieloną z parafii św. Piotra i Pawła w Sędziszowie oraz św. Marcina w Tarnawie, a za patrona został wybrany nowo wyniesiony na ołtarze bł. Brat Albert Chmielowski. Proboszczem tej wspólnoty został ks. Marian Haczyk. W dekrecie nominacyjnym czytamy: „…mając na uwadze dobro duchowe wiernych, tworzących wspólnotę parafialną w Sędziszowie, niniejszym mianuję Księdza Pasterzem tej Wspólnoty ze wszystkimi prawami i obowiązkami jakie prawo kanoniczne określa dla proboszczów…”. W rekordowym tempie, została wybudowana kaplica, którą już 17 czerwca 1985 r. poświęcił bp Stanisław Szymecki. 17 czerwca 1992 r. bp Stanisław Szymecki dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego na Jasnej Górze przez papieża Jana Pawła II. W grudniu 1999 r. sprawowano pierwszą Pasterkę w nowym kościele, natomiast konsekracja świątyni parafialnej,odbyła się 29 października 2000 r., którą dokonał bp prof. dr hab. Kazimierz Ryczan.

Ks. Krzysztof Tkaczyk

Foto: UMiG w Sędziszowie oraz własne