Ostatnie pożegnanie Księdza Infułata Stanisława Malinowskiego

Licznie zgromadzeni kapłani i wierni żegnali zmarłego w miniony czwartek, 28 lipca 2022 r. ks. Infułata Stanisława Malinowskiego, wieloletniego proboszcza parafii świętego Wojciecha w Kielcach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. Byli także biskupi pomocniczy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta.

Homilię wygłosił bp Jan Piotrowski. Mówił w niej o sensie życia chrześcijanina. – Nasze chrześcijańskie życie nie jest bezsensownym miotaniem się na arenie świata, ale życiem w obecności Boga, który przez Jezusa Chrystusa ukazuje nam perspektywę pełną nadziei. Jeśli wierzymy, że Jezus istotnie umarł, to również tych, którzy umarli w Chrystusie Bóg wprowadzi do radości Zmartwychwstałego Pana – powiedział.

Kaznodzieja wspominał także kapłańskie życie zmarłego. – Dochował wierności otrzymanej łasce wierząc, że Boży dar nie unicestwia wolności człowieka, lecz ją pobudza, rozwija i czyni ją autentycznym świadectwem wiary. Ufam, że przykład jego życia wzbudzi nowe powołania kapłańskie, a te, które są, ubogacą się przykładem jego gorliwości i wierności powołaniu.

Pod koniec Mszy św., w imieniu kapłanów diecezji kieleckiej, zmarłego pożegnał ks. prałat Wiesław Jasiczek. – Patrząc z bliska na jego życie mogę powiedzieć, że był to kapłan żywej i wielkiej wiary. Było to widać w odprawianej mszy, w przeżywanych sakramentach, w przygotowaniu do każdej katechezy czy kazaniach. Jego wiara była wyrażona w trosce o formację sumień przez trwanie w konfesjonale. Miał świadomość, że najłatwiej dociera się do wnętrza człowieka poprzez formację sumienia w systematycznym przeżywaniu tego sakramentu – wspominał kapłan.

Ks. Jan Tusień, bezpośredni następca ks. Stanisława Malinowskiego na urzędzie proboszcza parafii świętego Wojciecha miło wspominał współpracę z duchownym. – Miał dobre kontakty z kapłanami, siostrami i wiernymi świeckimi, których bardzo szanował. Nas, księży, jednoczyły niedzielne spotkania u niego przy kawie i cieście, z jego dobrym słowem.

Po zakończonej Mszy św. trumna z ciałem kapłana została złożona na cmentarzu w Górnie, skąd pochodził zmarły.

Ksiądz Stanisław Malinowski urodził się 14 grudnia 1935 r. w Górnie. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa Czesława Kaczmarka w 1962 r. Funkcję proboszcza najstarszej kieleckiej parafii pełnił w latach 1984-2010. W 2005 r. otrzymał godność protonotariusza apostolskiego (infułata). Wcześniej zarządzał parafiami w Ryczowie i Wodzisławiu. Po odejściu na emeryturę, dalej pełnił posługę w kościele św. Wojciecha jako rezydent. Zmarł w 87 roku życia i 61 roku kapłaństwa.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"