BRZOSTKÓW, NMP Królowej Polski

Adres:
28-136 Nowy Korczyn, Brzostków nr 21
tel. 41-377-13-00

liczba mieszkańców: 995

Proboszcz:
ks. Dariusz Matysiak, mgr teol., ur. 1964 (Włoszczowa), wyśw. 1988, mian. 2004

Rys historyczny:
Kościół w Brzostkowie powstał z inicjatywy ks. Zygmunta Sawickiego i mieszkańców w początku lat 80-tych XX w. W 1980 r. rozbudowana została istniejąca kaplica, którą przekształcono w kościół parafialny. Parafię erygował 19 stycznia 1984 r. bp Stanisław Szymecki. Nowa wspólnota parafialna została wydzielona z parafii w Ostrowcach.

Odpust: NMP Królowej Polski – 3 maja