KACZYN, Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jana Pawła II

Adres:
26-021 Daleszyce, Kaczyn nr 1A
tel. 41-317-14-13

www.parafiakaczyn.kce.pl

liczba mieszkańców: 1 050

Proboszcz:
ks. Grzegorz Przybylski, mgr teol., KHK, ur. 1966 (Słomniki), wyśw. 1992, mian. 2012

Pomoc duszpasterska:
ks. Grzegorz Kmiecik, mgr teol., mgr lic. prawa kan., ur. 1985 (Kielce, św. Stanisława), wyśw. 2010 - od 2023

Administrator Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Eko-wypoczynek Kaczyn”:
ks. Bogusław Bochenek, od 2008

Rys historyczny:
Historia powstania parafii  sięga początku lat trzydziestych minionego wieku. To tu staraniem Towarzystwa Opieki nad Biskupim Gimnazjum im Stanisława Kostki w 1930 r. powstał ośrodek wypoczynkowy oraz  kaplica. Przy kaplicy wzniesiono dom wypoczynkowy dla uczniów Gimnazjum. Kres rozwoju ośrodka położyła II wojna światowa. Niemcy zlikwidowali kaplicę. Po wojnie  odbudowaniem kaplicy, którą zniszczyli okupanci podjęli się ks. Adam Szafrański, ks. Józef Błaszczyk i ks. Andrzej Zuberbier. Dzięki ich wysiłkom stanęła mała drewniana kaplica, która istnieje do dziś. 1 stycznia 1992 roku podczas Mszy św. został odczytany dekret erygujący parafię pod wezwaniem ­Matki Boskiej Częstochowskiej - wydany 30 grudnia 1991 roku przez bpa Stanisława Szymeckiego. Na mocy tego dekretu okręg parafialny wydzielono z parafii Suków i Daleszyce. Pierwszym proboszczem kaczyńskiej został ks. Józef Zdradzisz. Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto w 1993 r.

Czy wiesz, że ...
Po drugiej wojnie światowej w 1949 r. dom wypoczynkowy dla uczniów kieleckiego Gimnazjum został odebrany Kościołowi i przekształcony  przez władze państwowe w ośrodek wczasowy.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Ośrodek Wypoczynkowy Caritas Kieleckiej w Kaczynie został rozbudowany. Każdego roku przez dwa letnie miesiące, wypoczywają dzieci z ubogich rodzin z diecezji kieleckiej, ale nie tylko. W ostatnich latach, coraz częściej wypoczywa tu przeszło pół tysiąca dzieci . Między innymi z polskich rodzin, zza Wschodniej granicy.

Kilka lat po wojnie dom wypoczynkowy dla uczniów kieleckiego Gimnazjum został przejęty przez Państwo,  rozbudowany i przekształcony w ośrodek wczasowy pracowników RSW „Prasa Książka Ruch”.

Odpust: MB Częstochowskiej – 26 sierpnia