KRASOCIN, Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz.

Adres:
29-105 Krasocin, ul. Wyzwolenia 13
tel. 41-391-70-16

liczba mieszkańców: 2 767

Proboszcz:
ks. Paweł Kowalski, mgr teol., ur. 1977 (Mniów), wyśw. 2004, mian. 2023

Wikariusz:
ks. Piotr Kucharz, mgr teol., ur. 1989 (Pińczów, św. Jana Apostoła i Ewangelisty), wyśw. 2014, mian. 2017

Rys historyczny:
Krasocin został założony w 1325 r. przez biskupa krakowskiego. Pierwszy kościół z modrzewia zbudowano  w latach 1388-98. Świątynia  powstała z fundacji Zbigniewa Brzezia – marszałka Królestwa Polskiego. Usytuowany był w miejscu, w którym obecnie stoi grota wykonana na wzór groty z Lourdes.  Drewniana świątynia nie przetrwała do naszych czasów.

Nową, murowaną budowlę wzniesiono w 1856 r. w czasach, gdy Polska była pod zaborami staraniem miejscowego dziedzica Hipolita Stojowskiego. Projekt kościoła wykonał Aleksander Dunin-Borkowski. Świątynia została konsekrowana  w 1868 r. przez bpa Macieja Majerczaka.

Wnętrze kościoła poddano zabiegom konserwatorskim w 1978 i w 1990 r. kościół 1998 wymieniona została blacha na kościele. Po roku 2000 cały kościół został odrestaurowany – z zewnątrz otynkowany, a wewnątrz pomalowany. Odnowiony został ołtarz główny, który teraz stoi na marmurowej posadzce. Wybudowano także kamienny mur ogradzający teren cmentarza.

Czy wiesz, że...
W przeszłości na terenie parafii były dwa kościoły. Jeden z nich, już nieistniejący, stał na górze św. Michała aż do 1655 r., kiedy to Szwedzi idący zdobyć klasztor Jasnogórski wymordowali zakonników i spalili kościół. Do dziś można oglądać jego ruiny.

Około 200 m od groty znajduje się jeszcze jeden wart zobaczenia obiekt w Krasocinie – kapliczka na wodzie. To cztery kamienne kolumny z daszkiem nad ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena na wysepce pośrodku niewielkiego stawu... W okolicy Krasocina dość często spotyka się kapliczki z tym świętym, które zwie się potocznie „Nepomunkami”.

Obok w/w stawu znajduje się również druga kapliczka – z 1912 r. To żeliwny krzyż umieszczony na cokole z czerwonej cegły. Widnieje na nim inskrypcja: „Bogu Wszechmogącemu na chwałę. Ofiara wsi Krasocin 1912”.

W parafii Krasocin jak nigdzie indziej widać doskonale niż demograficzny. W ciągu ostatnich 20 lat znikła jedna wieś – Ogrojce Zalaski

Krasocin znany jest z wiatraka który stoi na wzgórzu obok kościoła. Wiatrak wybudował w 1920 r. dziedzic Paweł Młynarski, który posiadał również wodne młyny. Został gruntownie wyremontowany w 1980 r. W tym czasie w wiatraku z inicjatywy poety ludowego i społecznika Feliksa Raka z pobliskiego Borowca zorganizowane zostało Muzeum Chleba. W 2019 r. rozpoczął się jego remont, mający na celu przywrócenie mu dawnego wyglądu. Od 2021r. po renowacji wiatrak ponownie działa jako Krasockie Muzeum Chleba.

Kapliczka na wzór Lourdes wybudowana została rzeczką Zimną obok miejsca na którym stała pierwsza krasocińska świątynia w latach 1909-1913 z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Teodora Urbańskiego. We wnęce na szczycie stoi figura Matki Boskiej Niepokalanej. Nad nią umieszczona została metalowa gałązka z kwiatem lilii. Nieco niżej po lewej stronie znajduje się postać klęczącej św. Bernadetty. W grocie zobaczyć można rzeźby małego Jezusa i baranków.

Świątynia wybudowana została w tzw. stylu rządowym. Styl ten został narzucony przez rząd carski w celu ujednolicenia i ograniczenia budownictwa obiektów sakralnych. Prosta konstrukcja, na planie prostokąta, bez zbędnych filarów i bocznych kaplic, pozwalała bardzo szybko „przerobić” kościół na szpital, teatr lub magazyn.

Odpusty: św. Doroty – 6 lutego
św. Tekli – 23 września