NIEGARDÓW, Św. Jakuba Ap.

Adres:
32-104 Koniusza, Niegardów nr 29
tel. 12-386-93-02

liczba mieszkańców: 1 766

Proboszcz:
ks. Marek Piasecki, mgr teol., ur. 1966 (Jędrzejów, Trójcy Świętej), wyśw. 1991, mian. 2008

Kaplice:
Dalewice (pw. Nawiedzenia NMP)

Rys historyczny:
Historia Niegardowa (powiat Proszowice, gmina Koniusza) i parafii związana jest z pierwszym na ziemiach polskich klasztorem sióstr benedyktynek w pobliskich Staniątkach. Początki parafii sięgają I poł. XIII w. Wieś była własnością rodu Gryfitów, a następnie dzięki nadaniu Klemensa z Ruszczy – kasztelana krakowskiego, przeszła na własność klasztoru staniąckiego. Miejscowość należała do klasztoru aż do I rozbioru Polski. Ksieni klasztoru - Wizenna była córką Klemensa. Kasztelan ufundował pierwszy kościół w Niegardowie w 1244 r.

W 1578 r. z fundacji ks. kan. Jana Rembieszewskiego herbu Jastrzębiec powstała w Niegardowie murowana świątynia. Budowę zakończył ks. kan. Jakub Wojankowski, a kościół konsekrował w 1605 r. bp kamieniecki Paweł Wołucki. Świątynia posiada prezbiterium prostokątne, zamknięte pół­kolistą apsydą. Współfundatorem jednego z ołtarzy bocznych Jan Czeski – właściciel majątku ziemskiego w sąsiedniej miejscowości, mąż Zofii Czeskiej, późniejszej założycielki zakonu sióstr prezentek.

W 1856 r. wdowa po hr. Wincentym Wielopolskim – Elżbieta odnowiła świątynię i otoczyła ją wraz z cmentarzem kamiennym murem. Pod koniec XIX w. kościół powiększono.

Długą historię ma kult Matki Bożej Niegardowskiej czczonej w słynącym łaskami obrazie z przełomu XVI/XVII w. Wizerunek Maryi, namalowany na wzór Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Większej w Rzymie, być może  podarowała do kościoła Zofia z Maciejowskich Czeska, wdowa po Janie Czeskim. Zofia należała do Arcybractwa Miłosierdzia przy kościele św. Barbary w Krakowie, którego założycielem był wybitny jezuita Piotr Skarga. Być może otrzymała obraz właśnie za pośrednictwem jezuitów, zwłaszcza, że często finansowo wspomagała zakon.

Przez wieki krzewicielami kultu Maryi w parafii byli proboszczowie parafii, kolatorzy i dobrodzieje oraz plebani. Niektórzy z nich, żyjący na przestrzeni XV-XVIII w. byli profesorami Akademii Krakowskiej.

Czy wiesz, że…
Kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła leży na Małopolskiej Drodze św. Jakuba . Na zasuwie obrazu Matki Bożej w głównym ołtarzu znajduje się  wizerunek patrona. Apostoł udziela sakramentu chrztu świętego klęczącemu przed nim magowi Hermogenesowi.

Przed 1414 r. istniała kaplica w pobliskich Dalewicach, którą w 1565 r. podpalił kasztelan sandomierski Stanisław Sobak. Na miejscu spalonej powstała druga, która do dziś służy parafianom.

Od 1529 r. funkcjonowała w Niegardowie szkoła parafialna, która przetrwała do XX wieku i dała początek obecnej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka.

Odpusty: św. Jakuba Apostoła – 25 lipca
Narodzenia NMP – 8 września