PRANDOCIN, Św. Jana Chrzciciela

Adres:
32-090 Słomniki, Prandocin nr 54
tel. prob. 12-388-20-09, wik. 12-388-11-51

liczba mieszkańców: 3 267

Proboszcz:
ks. Marian Głowacki, KHW, ur. 1960 (Oleśnica), wyśw. 1986, mian. 2011

Wikariusz:
ks. Krystian Rowiński, mgr teol., ur. 1993 (Grzymałków), wyśw. 2020, mian. 2022

Pomoc duszpasterska:
ks. Dominik Terczyński, mgr teol., ur. 1991 (Jędrzejów, Trójcy Świętej), wyśw. 2016, od 2020

Kaplice:
Januszowice (pw. MB Częstochowskiej)
Muniakowice (pw. MB)
Zagaje (pw. MB Wspomożenia Wiernych)

Rys historyczny:
W XII w. w Prandocinie wybudowany został romański Kościół, który mimo dziejowych burz przetrwał do dnia dzisiejszego. Według zapisków Świątynię ufundował prawdopodobnie protoplasta możnego rodu Odrowążów, komes Prandota Stary, w 1. poł. XII w. Odrowążowie doszli do sławy i znaczenia dzięki licznym nadaniom królewskim. Bolesław Krzywousty, wielki wojownik, w ten sposób odwdzięczał się swoim rycerzom za udział w wyprawach wojennych m.in. na Pomorze. Iwo Odrowąż, kolejny dziedzic Prandocina, ufundował wraz ze swoim stryjecznym bratem Wiesławem w 1222 r. klasztor cystersów w pobliskich Kacicach, uposażając ich także w wieś Prandocin. Kilka lat później, gdy zakon przeniósł się do podkrakowskiej Mogiły, Prandocin należał do dóbr klasztoru. W związku z tym, iż Kościół był wykonany z ciosów kamiennych, z małymi oknami, władcy tych ziem wykorzystywali go do obrony. Wspomina o tym Długosz, dodając, iż Świątynie, np. w Skalbmierzu, i klasztor jędrzejowski również w połowie XIII w. zamieniono w małe warownie, umieszczając tam silną załogę, zaopatrując w broń i żywność. W późniejszych stuleciach ten prosty jednonawowy Kościół przebudowano, a wysoka niegdyś wieża została znacznie obniżona. Świątynia posiada nawę na planie prostokąta, półkolistą apsydę od zachodu i wieżę ponad nią, wzniesione z ciosów. Nieco węższe prezbiterium, gotyckie, zbudowano z cegły w XV w. Ołtarz główny wczesnobarokowy z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dwa ołtarze boczne – wczesnobarokowe. Remont kościoła i prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1982–1988. Na terenie parafii znajdują się kaplice: w Januszowicach pw. Matki Bożej Częstochowskiej, przebudowana w latach 1981–1982, w Muniakowicach pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, zbudowana w latach 1983–1984 oraz w Zagajach pw. Matki Bożej Królowej, postawiona w latach 1981–1982.

Czy wiesz, że...
Na miejscowym cmentarzu spoczywa ks. Romuald Wiadrowski, powstaniec styczniowy. Ten niezłomny kapłan przez 43 lat był proboszczem w Prandocinie. Gdy przez miejscowość przechodzili strzelcy Józefa Piłsudskiego, ten wyszedł, aby ich pobłogosławić. Oddany lokalnej społeczności, zainicjował budowę szkoły w pobliskim Wężerowie. Złotymi zgłoskami w historii parafii zapisał się także ks. Wincenty Węgrzynowicz, który kultywował polskość w zaborze rosyjskim. Mimo carskiego zakazu księgi parafialne prowadził w języku polskim, za nic mając sobie ówczesne rygorystyczne prawo.

Odpusty: św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca
św. Anny – 26 lipca