RADZIEMICE, Św. Stanisława b. m.

Adres:
32-107 Radziemice nr 10
tel. 12-385-60-08

www.stanislaw-radziemice.pl

liczba mieszkańców: 1 277

Proboszcz:
ks. Maciej Pawłowski, mgr teol., ur. 1972 (Proszowice), wyśw. 2006, mian. 2021

Rys historyczny:
Jak twierdzi Jan Długosz w swojej kronice, w 1417 r. w Radziemicach stał drewniany Kościółek. Obecną Świątynię zbudowano w latach 1631–1652. Murowany Kościół został wystawiony staraniem ks. Jana Młodawskiego. W Świątyni znajduje się pamiątkowa płyta wspominająca jej budowniczego. Kościół jest murowany, jednonawowy, prezbiterium jednoprzęsłowe, zakończone półkolisto. Świątynię konsekrował w 1662 r. bp Mikołaj Oborski, sufragan krakowski. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w sukience późnobarokowej, dwa ołtarze boczne rokokowe. Znajdują się tu również epitafia marmurowe z XVII i XVIII w. Prace konserwatorskie przeprowadzono w kościele w 1961 r. i w latach 1994–1998. Nowa polichromia wykonana w 1995 r. jest dziełem Jana Molgi.

Czy wiesz, że...
W 1228 r. Radziemice otrzymał Klemens, wojewoda opolski, od księcia Kazimierza Opolskiego. Przez wieki miejscowość przechodziła z rąk do rąk i tak w XVI w. należała do wojewody krakowskiego – Spytka z Tarnowa. Ostatni właściciel Radziemic Edward Kleszczyński po zakończeniu I wojny Światowej wyposażył Kościół w sprzęty liturgiczne, podarował ziemię pod nowy cmentarz oraz szkołę i wybudował pierwszą w powiecie miechowskim spółdzielnię mleczarską. Z jego inicjatywy powstała również Ochotnicza Straż Pożarna oraz kółko rolnicze.

Odpusty: Św. Stanisława – 8 maja
Św. Józefa Oblubieńca NMP – 19 marca