SKAŁA, Św. Mikołaja b. w.

Adres:
32-043 Skała, ul. Kościelna 2
tel. 12-389-10-35

www.parafiaskala.pl

liczba mieszkańców: 4 056

Proboszcz:
ks. Jan Robak, KHK, ur. 1952 (Stopnica), wyśw. 1978, mian. 1999

Wikariusze:
ks. Andrzej Wojarski, mgr teol., ur. 1987 (Żarczyce Duże), wyśw. 2012, mian. 2020
ks. Marcin Rej, mgr teol., ur. 1982 (Sokolina), wyśw. 2007, mian. 2021

 

Rys historyczny:
Parafia i miasto Skała mają korzenie średniowieczne. Akt lokacyjny miasta wydał książę Bolesław Wstydliwy w 1267 r., a fundatorką miasta była klaryska Salomea – jego siostra, potem ogłoszona błogosławioną. Miasto było własnością klasztorną.

Pierwszy kościół drewniany powstał w Skale – ok. 1440  r., w 1595 r. istniał już kościół murowany. Po pożarze – odbudowany w stylu barokowym w latach 1737-1763 r.  Przy nawie dobudowano dwie kaplice – św. Stanisława Kostki oraz kaplicę bł. Salomei. We wnętrzu znalazły się elementy  wystroju z kościoła św. Andrzeja w Krakowie,  który należał do klarysek. Kościół przebudowano  i rozbudowano w latach 1948-49 projektu J. Jamroza, dostawiając do bryły kościoła prezbiterium zwieńczone  kopułą nakrytą blachą.

W ołtarzu głównym – otoczony dużym kultem obraz Matki Bożej z XVII w. – wzorowany na obrazie z bazyliki Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie. Dużą wartość zabytkową przedstawiają: krucyfiks, obrazy św. Mikołaja i św. Anny z XVII w. Obok kościoła wzniesiono w ok. 1763 r. drewnianą dzwonnicę.

Czy wiesz, że…
Istnieje duża tradycja cechów rzemieślniczych głównie szewców, piekarzy, tkaczy, które funkcjonowały tutaj od średniowiecza i opiekowały się kościołem.

Skała zachowała średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem i dobiegającymi do  niego ulicami. W rynku – figura św. Floriana z ok. 1800 r.

Skała leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w pobliżu znajduje się Grodzisko  z Pustelnią bł. Salomei, które odwiedza  setki turystów.    

W Sakle 18 maja 1794  r. rozegrała się  bitwa z wojskami pruskimi, które zajęły obóz i miasto.

Miasteczko utraciło prawa miejskie po powstaniu styczniowym w 1869 r., odzyskało je  w 1987 r.

Odpusty: św. Mikołaja – 6 grudnia
św. Anny – 26 lipca
bł. Salomei – 19 listopada