STARY KORCZYN, Św. Mikołaja b. w.

Adres:
28-136 Nowy Korczyn, Stary Korczyn nr 66
tel. 41-377-12-49

liczba mieszkańców: 1 0821

Proboszcz:
ks. Marek Małczęć, KKW, ur. 1957 (Dobranowice), wyśw. 1982, mian. 2002

Rys historyczny:
Stary Korczyn był znaczącą osadą, znaną już w XI w. O  pierwotnym miejskim jego charakterze świadczy specyficzny, zachowany  układ ulic. W XIII w. ulokowany był tutaj gród. w 1226 r., żona Leszka Białego Grzymisława urodziła w Starym Korczynie Bolesława Wstydliwego, który w 1257 r. nadał ziemię sądecką swojej żonie Kindze (dziś świętej).

Parafia pw. św. Mikołaja powstała w końcu XI w. lub na początku XII w. Fundatorem gotyckiego kościoła był  sam król Kazimierz Wielki. Budowę ukończono w XV w. Zachowały się niektóre gotyckie elementy: prezbiterium ze wspornikami na sklepieniu o motywach roślinnych i dolna część nawy z ciosu z XIV w. Kościół został przebudowany w 1641 r. – dostawiono wtedy dwa przęsła nawy, do prezbiterium – zakrystię. W II poł. XIX w.  kościół rozbudowano, przedłużając nawę i dobudowując kaplicę południową. Kościół pokrywa dwuspadowy dach z barokową wieżyczką na sygnaturkę. W 1914 r. świątynia uległa zniszczeniu, ale już w 1920 r. odbudowano ją.

W prezbiterium – zabytkowy krucyfiks rokokowy, po bokach rzeźby św. Jana i Matki Bożej. W mensie ołtarza głównego wmurowano kamienną płytę nagrobną Elżbiety ze Zborowskich Dudyczowej zm. 1601 r. W zabytkowym ołtarzu bocznym – po lewej obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Do zakrystii wiedzie barokowy portal. W kaplicy południowej można zobaczyć gotycki krucyfiks z XV w. oraz barokową chrzcielnicę. W kościele znajdują się epitafia m.in.: Józefa Zaborskiego – założyciela kopalni siarki w Czarkowach, Jakuba z Ujścia – rektora Uniwersytetu Krakowskiego zm. w 1649 r. i renesansowe epitafium Antoniego Skorzyckiego, w kształcie popiersia. Warto zobaczyć XVII-wieczny obraz św. Mikołaja – patrona parafii,  oraz XVIII- wieczne obrazy św. Anny Samotrzeć i św. Józefa. Obok kościoła stoi dzwonnica z 1920 r. Dzwony ufundowano w 1939 r. w 25. rocznicę walk I Pułku Piechoty Legionów Polskich.

Czy wiesz, że…
Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób weterana powstania 1863 r. Antoniego Schabowskiego.

Wizytówką Starego Korczyna jest parafialna Orkiestra Dęta. Która powstała w 2003 r. Liczy 38 osób: są tu dzieci i młodzież od 12 do 22 roku. kapelmistrzem orkiestry jest Piotr Kliś.

Odpusty: św. Mikołaja – 6 grudnia;
Najświętszego Serca Pana Jezusa – piątek po Oktawie Bożego Ciała