„Pierwszy krok” PDMD w Szkole Podstawowej w Rzędowicach

Dnia 12 października 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach (parafia Koniusza, dekanat proszowicki) postawili swój „pierwszy krok” ku Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci. W tym bowiem dniu przyjechał do naszej szkoły Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych, Delegat Biskupa Kieleckiego ds. Misjonarzy, Ks. Łukasz Zygmunt, by opowiedzieć o Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci.

Podobnie, jak misjonarzom w buszu, trudno było mu odnaleźć szkołę położoną na krańcach diecezji kieleckiej, wśród rolniczych pól stanowiących „zaplecze warzywne dla Krakowa”. Na spotkanie stawiła się cała społeczność uczniowska, razem z „zerówką”, ciekawe opowieści o misjach, misjonarzach i życiu tamtejszych dzieci. Wkrótce oczekiwaniom tym stało się zadość, jako że ks. Dyrektor z łatwością poprowadził dyskusję wstępną na temat rozumienia i skojarzeń związanych ze słowem „misja”. Oczywiście padały różne odpowiedzi, a wśród nich i te, że misja - to pomoc i głoszenie Ewangelii.

W tej miłej atmosferze rozgadanych dzieciaków, ks. Dyrektor przedstawił film animowany dla dzieci pt. „Dzieci pomagają dzieciom”, w którym przesympatyczny szczurek przeprowadził wywiad z dziećmi ze wszystkich kontynentów. Opowiedziały one o swoim codziennym życiu, ciężkiej pracy, bezdomności i głodzie, braku możliwości nauki i ogromnych odległościach od kościoła. Z kolei ich europejscy rówieśnicy zaproponowali pomoc w postaci m.in. modlitwy, rożnych akcji i składek z przeznaczeniem na misje. Film spotkał się ze zrozumieniem uczniów naszej Szkoły, którzy postanowili wcielić te propozycje w życie. Na koniec ks. Dyrektor odpowiedział również na różne pytania dzieci, których temat misji, tamtejszych obyczajów, misjonarzy, odprawianej Mszy św., itp. bardzo zainteresował. Rozdał też, z pomocą „pierwszych wolontariuszy” foldery PDMD oraz materiały promocyjne (min. bardzo ciekawą gazetkę „Świat misyjny”); nauczyciele otrzymali „Misje dzisiaj” i misyjne kalendarze oraz misyjne różańce. Uczniowie ze swojej strony bardzo serdecznie podziękowali ważnemu, ale i miłemu Gościowi i poprosili o wspólną modlitwę w intencji misjonarzy i misji.

Tak wspaniałe spotkanie wkrótce „przyniosło owoce”: niewielki fundusz zebrany w tygodniu misyjnym na rzecz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzieci obiecały też pamiętać w modlitwie o misjonarzach i innych potrzebujących dzieciach w krajach misyjnych, a na Boże Narodzenie włączyć się w kolędników misyjnych. I chociaż  te ostatnie, to na razie obietnice i plany, „pierwszy krok” Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci został w naszej Szkole postawiony. Za pomoc w jego uczynieniu serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Diecezjalnemu Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Łukaszowi Zygmuntowi - Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach.

                                                                                Elżbieta Piwowarczyk
KATECHETKA

>> Szkoła Podstawowa w Rzędowicach