Po co Pan Bóg dał nam ciało, czyli o teologii ciała i Ruchu Czystych Serc

Teologia ciała i formacja w Ruchu Czystych Serc były tematem programu „Rozmowy niedokończone”, wyemitowanego na antenie Telewizji Trwam 6 czerwca 2021 r. Temu zagadnieniu był również poświęcony wieczorny program w Radiu Maryja.

W rozmowie wzięli udział ks. dr Mieczysław Piotrowski TChr, redaktor naczelny czasopisma „Miłujcie się!”, ks. Dariusz Węgrzyn, moderator Ruchu Czystych Serc w diecezji kieleckiej oraz dr Małgorzata Sołtyk, redaktor czasopisma „Miłujcie się!”.

Prowadzący rozmowę o. Dawid Wilczyński CSsR zwrócił uwagę, że dzisiejszy świat mocno eksponuje cielesność, głosząc poglądy sprzeczne z prawdą o człowieku i roli ciała w jego życiu. Na pytania, po co Pan Bóg dał ludziom ciało i czy rzeczywiście Kościół odnosi się do cielesności z rezerwą, odpowiedział św. Jan Paweł II, który sformułował teologię ciała, opartą na Słowie Bożym.

Ks. dr Mieczysław Piotrowski podkreślił, że polski papież poświęcił cielesności pierwsze pięć lat swego pontyfikatu, ponieważ wiedział, jak ważna jest ta problematyka w nauczaniu Kościoła. Teologia ciała św. Jana Pawła II mówi o świętości małżeństwa – o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w sakramencie zawieranym przez mężczyznę i kobietę. Akt seksualny zaś jest widzialnym znakiem owej sakramentalnej jedności męża i żony. Jak zaznaczył ks. Piotrowski, małżonkowie poprzez współżycie uczestniczą w życiu i miłości samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To właśnie dlatego są oni wezwani do wzajemnego obdarowywania się tą miłością, którą kocha ich Jezus.

Rozmówcy poruszyli problem ideologii gender, która kwestionuje prawdę o człowieku stworzonym przez Boga jako mężczyzna i kobieta. Dr Małgorzata Sołtyk zauważyła, że kontrą dla fałszywych i niebezpiecznych wizji jest powrót do początku, ukazanego w Księdze Rodzaju. Kiedy uświadomimy sobie, skąd pochodzimy i przez Kogo zostaliśmy stworzeni, zrozumiemy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy – zobaczymy szerszą perspektywę, w świetle której jesteśmy powołani do życia wiecznego. Tym samym nasza cielesność nabiera głębszego znaczenia, które wykracza poza doczesność. Ks. Dariusz Węgrzyn podkreślił, że członkowie RCS rozważają prawdę o tym, że zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jako dzieci Boże zostaliśmy obdarowani miłością i jesteśmy wezwani do dzielenia się miłością z innymi. W RCS młodzi ludzie uczą się patrzeć z szacunkiem na drugiego człowieka. Kiedy ktoś dotyka mojego ciała, dotyka mnie, dotyka mojej osoby – zaznaczył ks. Dariusz.

W audycji radiowej mogliśmy pogłębić treści zw. teologią ciała i znaczeniem ludzkiej płciowości w kontekście powołania człowieka do miłości. Nie brakowało świadectw słuchaczy członków Rcs-u, którzy dzieli się swoim doświadczeniem wspólnoty na drodze formacji w kierunku czystego serca. Audycja zakończyła się zaproszeniem do włączenia się we wspólnotę i formację RCS.

Katarzyna Sobota
RUCH CZYSTYCH SERC DK