Podpatrzone w parafii... Akcja misyjna w Drugni

Szkolne Koło Caritas im. Św. Jana Pawła II przy Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni we współpracy z ks. Grzegorzem Olejarczykiem - proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Drugni, włączyło się do akcji uCZYNek WIARY. Jej celem było pozyskanie funduszy na rower dla katechisty w Afryce.

Akcja trwała dwa dni. W niedzielę, 29 września po każdej Mszy św. przy kościele odbyła się zbiórka do puszek. Dzień później - w poniedziałek - w Społecznej Szkole Podstawowej wolontariusze zorganizowali kiermasz ciast, z którego dochód również został przeznaczony na ten cel. Łącznie zebrano kwotę 1003 zł 94 gr. Pieniądze zostały przesłane pocztą do Miva Polska w Warszawie.

Akcja pięknie wpisała się w rozpoczynający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Dziękujemy wszystkim za okazane serce!

Tomasz Górka
OPIEKUN KOŁA