Podpatrzone w parafii... Charsznica

Mieszkańcy wsi Szarkówka, wciąż licznie gromadzą się na uroczystości poświęcenia pól. W niedzielę, 21 maja 2023 r. o godz. 16.30 rozpoczęła się tradycyjna procesja do czterech ołtarzy.

Następnie została odprawiona odpustowa Msza św. w wiejskiej kaplicy, po zakończeniu której nastąpiło błogosławieństwo dzieci olejem św. Feliksa. Na zakończenie uroczystości mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi i księżmi udali się do remizy OSP na kawę i ciasta.

Wśród gości obecni byli Jan Żebrak, wójt gminy Charsznica wraz z małżonką oraz przewodniczący Rady Gminy. Po zakończeniu uroczystości Pan Wójt nakreślił plany remontów remizy oraz kaplicy.

Msze św. odprawił pochodzący z Szarkówki ks. Bogdan Adamus, a koncelebrowali ks. Zbigniew Wójcik oraz ks. Sławomir Stębelski. Obecny był również inicjator Odpustu i spotkania mieszkańców ks. Mariusz Kwaśniewski, proboszcz w Charsznicy.