Podpatrzone w parafii... Kroczyce

Już minął wyjątkowy październik Roku Pańskiego 2019, ale warto podzielić się na nowo radosną nowiną, że wiara naprawdę umacnia się, gdy jest przekazywana! (por. Redemptoris missio, 2).

W kościele parafialnym pw. św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach codziennie gromadziliśmy się na modlitwie różańcowej w intencjach Ojca świętego Franciszka, naszego biskupa Jana i dzieła misyjnego Kościoła. W niedzielę (XIX Dzień Papieski) gościliśmy ks. Łukasza Zygmunta – dyrektora Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, który w czasie wygłaszanych homilii otwierał nasze serca na niezmierzone horyzonty Misji, dając za przykład św. Jana Pawła II. Także w Niedzielę Misyjną dzieci naszej parafii uroczyście, w procesji, przyniosły do ołtarza dary duchowe w intencjach Misji, które po Mszy św. zostały złożone przy okolicznościowej dekoracji.

Dnia 29 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Kroczycach przeżywano „Dzień Misyjny", zorganizowany z okazji ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Do tego radosnego wydarzenia uczniowie przygotowywali się na katechezach, a ze szczegółami dotyczącymi „Dnia Misyjnego" mogli się zapoznać z plakatów, rozmieszczonych w szkole. Zaproszonymi gośćmi były: s. Ilona, karmelitanka Dzieciątka Jezus – misjonarka, która 10 lat pracowała w Kamerunie oraz Panie Janina i Maria ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego Wspomagającego Misje „Nazaret".

Na czas spotkań z misjonarką korytarz na pierwszym piętrze rozbrzmiewał śpiewem piosenek misyjnych i wszyscy uczestnicy mogli dotknąć" Afryki z jej pięknem, radościami, ale przede wszystkim z jej problemami oraz cierpieniami, dotyczącymi szczególnie dzieci i młodzieży w Kamerunie. Uczniowie każdej klasy zostali „uroczyście posłani” przez s. Ilonę, otrzymując do wykonania zadania misyjne.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się również Kiermasz Misyjny, przygotowany przez siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich naszej parafii, Stowarzyszenie Nazaret" i uczniów naszej szkoły, należących do grupy Kolędników Misyjnych".

s. Nulla
i s. Anawim
KARMELITANKI DZIECIĄTKA JEZUS Z KROCZYC