Podpatrzone w parafii... Suków

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Sukowie włączyło się do akcji uCZYNek WIARY.

Na czym ona polega? Jej założeniem jest wyposażenie tubylczych katechistów z Afryki w rowery, co ma ułatwić im sprawniejsze i częstsze docieranie do ludzi z nauką wiary chrześcijańskiej.

15 listopada 2019 r. odbył się w murach naszej placówki okolicznościowy kiermasz pod hasłem „Jedźmy w imię Boga". Wolontariusze od rana sprzedawali ciasta oraz różne gadżety. Całkowity dochód w kwocie 611 zł. został przekazany do MIVA Polska w Warszawie. Dziękujemy wszystkim za okazane serce.

Tomasz Górka
OPIEKUN KOŁA