Podpatrzone w parafii... Szydłów

W niedzielę, 11 października 2020 r. przy kościele w Szydłowie odsłonięto ławeczkę (pomnik) poświęconą ks. Michałowi Juszyńskiemu - byłemu proboszczowi w Szydłowie, poecie, bibliofilowi, człowiekowi wielce zasłużonemu dla literatury staropolskiej.

Projekt „Ocalić od zapomnienia. Wielcy Szydłowianie - Michał Hieronim Juszyński” zrealizowała Parafia Rzymskokatolicka w Szydłowie. Parafia otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy Szydłów w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach projektu powstała ławka autorstwa znanego artysty rzeźbiarza Sławomira Micka z Kielc i publikacja o ks. Michale Hieronimie Juszyńskim autorstwa dr Kamili Pytowskiej.

Ławeczkę wykonano w związku z 260 rocznicą urodzin i 190 rocznicą śmierci tego zasłużonego dla nauki bibliofila, bibliografa, kaznodziei i autora Dykcjonarza Poetów Polskich, dwukrotnego proboszcza Parafii Szydłów, pochowanego w Szydłowie.

W uroczystości odsłonięcia uczestniczyli m.in. burmistrz Andrzej Tuz, prof. Adam Massalski, Sławomir Micek, ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk,  oraz liczne grono parafian.