Podziękowanie dla Diecezji Kieleckiej

Na ręce Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego dotarło podziękowanie za wszystkie dary, jakie nasza diecezja ofiaruje na misje - szczególnie podczas Uroczystości Bierzmowania.

* * *

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie,

W imieniu Księdza Biskupa Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a przede wszystkim misjonarek i misjonarzy zgromadzonych podczas Wakacyjnego Spotkania Misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej serdecznie dziękuje za hojny dar przekazany polskim misjonarkom i misjonarzom od bierzmowanej młodzieży z diecezji kieleckiej.

W załączeniu przesyłam kopię naszego podziękowania i galerię zdjęć obrazującą radosny moment otrzymania darów.

Z wyrazami synowskiej czci i oddania,

o. Kazimierz Szymczycha SVD
SEKRETARZ KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI
DELEGAT DS. MISJONARZY

>> Podziękowanie dla Diecezji Kieleckiej