Podziękowanie z Kamerunu

Na adres Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej wpłynęło kolejne podziękowanie dla Diecezji Kieleckiej za wsparcie – tym razem z Kamerunu.

* * *

Serdeczne podziękowania z Kamerunu!

Nagłośnienie wraz z mikrofonami zostało zakupione. Działa sprawnie i jest ogromną pomocą dla naszej placówki. Siatki na okna zostały zakupione i zamontowane. Dzięki temu zmniejszy się zachorowalność na malarię.

W imieniu swoim i wszystkich małych przedszkolaków bardzo dziękuję Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu za okazane serce i konkretną pomoc. Dzięki niej misjonarz czuje, że praca którą wykonuje jest wspólnym dziełem. Wsparcie materialne zachęca do dalszej pracy i daje nadzieję najmłodszym, że inni o nim myślą, więc nie jest sam w kraju pogrążonym w nędzy i korupcji.

Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapewniamy o modlitwie i comiesięcznej mszy św. w intencji dobroczyńców.

s. Alicja Maria Ciesielska OP
PRZEŁOŻONA WSPÓLNOTY I DYREKTOR PRZEDSZKOLA