Podziękowanie z Peru

Na adres Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej wpłynęło kolejne podziękowanie za wsparcie, którego Diecezja Kielecka udziela misjom. Tym razem to podziękowanie z Peru - od ks. Grzegorza Pańczyka.

* * *

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Pragnę podzielić się radością z głoszenia Ewangelii w dalekim Peru w kraju Inków. Od ośmiu lat pracuję na misjach w parafii Puerto Bermúdez, która znajduje się w samym geograficznym centrum kraju, w dżungli u źródeł Amazonki. Do parafii o powierzchni ponad 8000 tyś km², (prawie jak nasza diecezja kielecka) przynależy 146 wiosek indiańskich z plemienia Ashaninka.

Praca misjonarza to dzielenie się Dobrą Nowiną, to śpieszenie z pomocą najbardziej potrzebującym, to towarzyszenie i modlitwa za tych, którzy nie potrafią się jeszcze modlić. Do wielu wiosek można dotrzeć jedynie płynąc łódką po rzekach Pichis, Nazarategui, Neguachi, Azupizu, Anacayali, Apurucayali. W parafii od kilku lat pracują siostry Franciszkanki od Maryi Niepokalanej. Zajmują się prowadzeniem szkoły parafialnej „San Cristobal”, odwiedzaniem chorych, ewangelizacją na wioskach.

Na misjach można przeżyć doświadczenie Kościoła pierwotnego, podobnie jak jest to opisane w Dziejach Apostolskich, gdzie wiara przyjmowana jest z radością i zaangażowaniem.

Dzieło głoszenia Ewangelii to przede wszystkim katechizacja i przygotowywanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, gdzie dokonuję się spotkanie i zjednoczenie z Chrystusem..

Pragnę podziękować wszystkim za najcenniejszy dar jakim jest modlitwa, za to wsparcie którego tutaj najbardziej potrzebujemy.  Dziękuję w imieniu moich parafian za Dzieło Misyjne Naszej Diecezji Kieleckiej. Za każdą modlitwę która płynie z serc tak wielu kapłanów, sióstr zakonnych, seminarzystów, osób świeckich, gromadzących się na adoracji przy Najświętszym Sercu Jezusa na Nabożeństwach Pierwszopiątkowych.

Dziękujemy również za wsparcie materialne, za ofiary, dzięki którym udało nam się w ostatnim czasie odbudować salki parafialne przy kościele, w których możemy gromadzić się na spotkaniach formacyjnych. Zarówno dzieci, młodzież dorośli, animatorzy świeccy i katechiści, wszyscy wyrażamy naszą serdeczną wdzięczność i zapewniamy o naszej modlitwie.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi!

Ks. Grzegorz Pańczyk
FIDEI DONUM