Posłanie misyjne ks. Antoniego Sokołowskiego

W niedzielę, 4 września 2016 r. Kościół Kielecki, przez posługę bp. Jana Piotrowskiego posłał na misje ks. Antoniego Sokołowskiego, którego Duch Święty powołał do misyjnego dzieła na Wybrzeżu Kości Słoniowej, diecezja Sao Paulo, parafia Dirutu.

W dziejach Apostolskich czytamy o pierwszym posłaniu misjonarzy przez Kościół w Antiochii: „Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po nałożeniu na nich rąk wyprawili ich” (13,2-3). W ten sposób udał się Paweł w pierwszą podróż misyjną. Tymi słowami rozpoczęto sprawowanie Eucharystii podczas posłania misyjnego w parafii Wniebowzięcia NMP w Proszowicach.

W uroczystym posłaniu misyjnym uczestniczyli: ks. Jan Fecko - Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, długoletni misjonarz, ks. dr Adam Perz - kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. dr Andrzej Kaleta - Wikariusz Biskupi ds. stałej formacji prezbiterów, ks. dr Jan Zwierzchowski - proboszcz parafii Proszowice, ks. dr Mariusz Rak – sekretarz Biskupa Kieleckiego,  ks. Łukasz Zygmunt - Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych oraz miejscowi księża wikariusze, rodzeństwo ks. Antoniego, siostry zakonne i licznie zebrani wierni parafii Proszowice.

W wygłoszonej homilii Biskup Kielecki zwrócił uwagę na wielką potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny tym, którzy nie znają Chrystusa. Nawiązując do słów św. Jana Pawła II, największego ze współczesnych misjonarzy, Biskup Kielecki stwierdził iż „ wiara rozwija się wtedy, gdy jest przekazywana”. Wymiar głębi przekazywanej wiary zrozumieć można tylko i wyłącznie w pespektywie sakramentu chrztu świętego.

W kontekście przeżywanych w naszym kraju Światowych Dni Młodzieży kielecki ordynariusz podziękował za gościnność i przekazane świadectwo wiary naszych diecezjan.  Nie zabrakło także osobistego świadectwa i doświadczenia misyjnej posługi bp Jana.

Wzruszającą chwilą było błogosławieństwo i wręczenie krzyża misyjnego. Ks. Biskup wręczając krzyż misyjny wypowiedział następujące słowa: „ Ukochany bracie Antoni, Bóg wybrał cię, abyś szedł i owoc przynosił i aby owoc twój trwał. Idź więc i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto twój przewodnik na apostolskich drogach. Oto twoja pomoc w każdym niebezpieczeństwie. Oto twoja pociecha w życiu i przy śmierci”.

Nie zabrakło ciepłych słów, skierowanych do nowo posłanego misjonarza oraz licznie zebranych delegacji z parafii Proszowice. W atmosferze modlitwy i życzliwości ks. Antoni Sokołowski - były proboszcz parafii Proszowice,  a zarazem były dziekan tego dekanatu złożył wyrazy wdzięczności i zaufania na ręce Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego. Podziękował wszystkim zebranym kapłanom, siostrom zakonnym, delegacjom z parafii, swojej najbliżej rodzinie i całej proszowickiej wspólnocie, za bycie z nim w tak ważnej chwili życia. Misje nie są mu obce – jak stwierdził. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej ks. Antoni posługiwał 20 lat. Tworzył od podstaw placówki misyjne, budował kaplice i nowe wspólnoty wiernych. Zaszczytem dla misjonarza jest to, że parafia – placówka, którą ma tworzyć będzie nosić imię św. Jana Pawła II, któremu tak wiele sam zawdzięcza. Ks. Antoni poprosił o dar modlitwy i wsparcia podczas jego posługi misyjnej, zapewniając, że kiedyś przyjedzie do swojej parafii w Proszowicach by podzielić się swoimi owocami posługi misyjnej w Dirutu.