Projekt „Szansa na Edukację dla dzieci z Maggotty - Jamajka”

Drodzy Przyjaciele Misji! Kolejny nasz projekt, który już częściowo zrealizowaliśmy, jest wielkim wołaniem dzieci o pomoc w ich edukacji. Projekt został nadesłany przez ks. Marka Bzinkowskiego oraz misjonarkę świecką Panią Martę Socha.

Ks. Marek pochodzi z parafii Oleśnica, a Pani Marta - z Kostomłotów. Ks. Marek przybył do Maggotty na Jamajce 18 lat temu. Zostało mu zlecone utworzenie Misji: założenie parafii, wybudowanie kościoła, plebani oraz miejsca na podstawowa edukacje dzieci i młodzieży. Bardzo szybko okazało się, że należy wyjść naprzeciw elementarnym potrzebom socjalnym i edukacyjnym wspólnoty, by móc zaradzić rażącej biedzie i niezaradności mieszkańców tej części Jamajki. Celem Holy Spirit Foundation Ltd., która formalnie została utworzona w kwietniu 2003 r., było: rozwinąć dla mieszkańców programy charytatywne dla duchowego i materialnego rozwoju; obniżyć poziom ubóstwa, cierpienia i beznadziei miedzy ludźmi oraz dopomóc w szkoleniu, treningu zawodowym i tworzeniu miejsc pracy. Ksiądz Marek służy jako koordynator, a 16 innych osób tworzy Komisje, by doradzać oraz pomagać w prowadzeniu rożnych programów. Siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Pana Jezusa pracują jako pielęgniarki w zorganizowanej przy misji klinice, a wolontariusz nauczyciel – Marta Socha już od 15 lat zajmuje sie prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży, kursami komputerowymi i niezbędna praca administracyjna.

Maggotty jest małym miasteczkiem w województwie St. Elizabeth, w zachodniej części Jamajki. Razem z pobliskimi districtami  Maggotty liczy około 12.000 ludzi. Zasadniczo jest to teren rolniczy. Na małych przyzagrodowych poletkach ludzie uprawiają kukurydze, jam, kasowe oraz lokalne warzywa i owoce. Ze względu na powulkaniczne pochodzenie Jamajki, nie ma zbyt wielu płaskich obszarów nadających się pod uprawy rolnicze, a to co jest, jest wykorzystywane przez właścicieli cukrowni i fabryk rumu pod uprawę trzciny cukrowej, gdzie niewielka cześć ludności może znaleźć sezonową prace. Bezrobocie bardzo często dotyka ponad 70% społeczństwa, a wysoki stopień analfabetyzmu jeszcze bardziej pogłębia istniejące problemy ekonomiczno-społeczne i zdrowotne tak ludzi starszych, jak i najmłodszego pokolenia.  W niektórych częściach wyspy, zwłaszcza w okolicach Kingston, z pozytywnym skutkiem prowadzone są programy pomocy. Obecnie taką pomoc należy przynieść do bardziej zacofanych regionów wiejskich Jamajki.

Na Jamajce szkolnictwo nie jest obowiązkowe. W regionach wiejskich analfabetyzm istnieje często na poziomie 40%. Ta sytuacja jest spowodowana z jednej strony kolonialno-niewolniczą przeszłością Jamajki, a z drugiej – brakami materialnymi i słabym rozwojem intelektualnym często niedożywionych dzieci.

Przy naszej misji od kilku lat prowadzimy programy, by umożliwić jak największej ilości najbiedniejszych dzieci otrzymać przynajmniej podstawowa edukację. W zeszłym roku, dzięki pomocy sponsorów, byliśmy w stanie posyłać systematycznie do szkoły prawie 220 dzieci i młodzieży. Dzieci otrzymywały środki na dojazd do szkoły oraz na mały posiłek w środku dnia. Dla rodziców lub opiekunów ogromnym wydatkiem, który nie pozwala posłać dziecka do szkoły, jest zakup butów, tornistrów, mundurków i przyborów szkolnych. Szkoły wymagają pełnych butów, skarpet i mundurków w określonym kolorze, a te w tropikalnym słońcu i deszczu nie mogą służyć przez lata, lecz wymagają zmiany na nowe przynajmniej dwa razy do roku.

Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej nieustannie realizuje szereg misyjnych projektów nadsyłanych przez naszych misjonarzy i misjonarki. Dołączmy do realizacji także i tego projektu wpłacając nawet najmniejszą ofiarę na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej.

Bank PKO nr konta 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623

Kuria Diecezjalna
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3

Z dopiskiem „ dla dzieci z Jamajki”

Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy. Ogarniamy Was codzienną modlitwą i ofiarą Mszy św. w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Z wyrazami szacunku

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR DIECEZJALNY PDM
tel.: 502-429-800