Przeżyjmy to jeszcze raz...

Dnia 5 kwietnia 2023 r. w hali Szkoły Katolickiej im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach odbyło się spotkanie formacyjno-ewangelizacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania oraz dla tej, która w ostatnim czasie ten sakrament przejęła.

Hasło STUDNIA MARZEŃ nawiązuje do spotkania Jezusa z Samarytanką, która odkrywa, że On jest Mesjaszem. Gośćmi spotkania byli: ks. Sebastian Picur, Mikołaj Grzanka oraz Zespół TO ON.

Organizatorami spotkania byli:
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Kieleckiej
Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. S. Kostki
Ruch Światło-życie Diecezji Kieleckiej
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Kieleckiej
Ruch Czystych Serc Diecezji Kieleckiej

Wszystkim duszpasterzom, wolontariuszom i świeckim dorosłym składamy serdeczie podziękowania.

Ks. Marcin Boryń
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY