Przeżywamy Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele

IV Niedzielą po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczęliśmy 61. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn”.

Słowa te pochodzą z opisu cudu w Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus jako Boski Gospodarz przemienił wodę w wino. Plany Boże wobec świata zawsze wzywają człowieka do osobistego zaangażowania. Maryja, która najpierw sama słowem i czynem określiła siebie jako „Służebnicę Pańską” (Łk 1, 38), na weselu w Kanie wzywa usługujących do posłuszeństwa wobec nakazów Jej Syna (J 2, 5). Do tych nakazów zaliczają się także słowa Chrystusa wzywające do modlitwy o nowe powołania (Łk 10, 2). Kościół w każdej epoce potrzebuje ludzi, którzy w pełni poświęcą swoje życie służbie Bogu i którzy jako duszpasterze i szafarze sakramentów będą prowadzić ludzi do życia z Bogiem.

W poniższym filmie można posłuchać o naszym zaangażowaniu modlitewnym podczas tego szczególnego tygodnia:

>> Słowo Delegata KEP ds. Powołań

>> Materiały liturgiczne

>> www.wsd.kielce.pl