Rekolekcje w czasach kwarantanny (I)

W kolejne wtorki Wielkiego Postu zapraszamy na Rekolekcje w czasach kwarantanny, które w kieleckim Nazarecie (oraz na portalu wrodzinie.pl) „głosi” ks. Stefan Radziszewski.

Dzisiaj o tym, że wszyscy jesteśmy wielką rodziną dzieci Bożych, jesteśmy uczestnikami zwycięstwa Chrystusa, walczmy więc pełni radości! I jeszcze o tym, jak nie trafić do piekła i jak iść przez świat, by życie miało smak wieczności. Krótko mówiąc, odrzućmy od siebie wszelki grzech, czuwajmy i módlmy się!

>> Przczytaj i posłuchaj