Rekolekcje w czasach kwarantanny (II)

Kolejna odsłona Rekolekcji w czasach kwarantanny, w których słyszymy, że jesteśmy wielką rodziną dzieci Bożych, jesteśmy uczestnikami zwycięstwa Chrystusa. Nie popadajmy zatem w rozpaczliwy smutek.

Czuwajmy i módlmy się, przyspieszajmy zwycięstwo Chrystusowe… Modląc się o zwycięstwo w walce duchowej, korzystajmy z trzech podstawowych modlitewnych aklamacji: Panie, zmiłuj się nad nami! Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź, Panie Jezu!

>> Przczytaj i posłuchaj