Rekolekcje Zarządu Diecezjalnego KSM

W dniach 13-15 maja 2022 r. Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przeżywał swoje rekolekcje w ośrodku Augustianum w Radomyślu w Diecezji Sandomierskiej.

W myśl zasady, że aby prowadzić innych samemu trzeba wiedzieć dokąd się zmierza Zarząd Diecezjalny KSM uczestniczył w swoich własnych rekolekcjach formacyjnych. Z reguły to oni podejmują trud tworzenia i prowadzenia rekolekcji, ale aby te zadania dobrze wypełniać sami również winni się duchowo rozwijać. Rekolekcje oparte o Msze Święte, Adoracje Najświętszego Sakramentu, Celebracje Liturgii Godzin prowadzili ks. Stanisław Lodziński i ks. Damian Zieliński – Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Sandomierskiej. Oprócz duchowego ubogacenia nie zabrakło czasu na zwiedzanie pięknego Sandomierza, integrację, wspólne rozmowy. Dzięki zaproszeniu wspólnoty KSM z sąsiedniej diecezji młodzi uczestniczyli w balu organizowanym przez KSM Diecezji Sandomierskiej, a dzięki temu wymienić się doświadczeniami ze swoimi rówieśnikami z ościennej diecezji.

Wyjazd jak ufamy był czasem duchowego wzrostu, ale także wielu inspiracji, które z Bożą pomocą chcemy wcielać w życie codzienne i funkcjonowanie KSM naszej Diecezji.