Rekrutacja do NSD

Archidiecezja Częstochowska prowadzi męskie Liceum Ogólnokształcące z internatem w Częstochowie przy ulicy Piotrkowskiej 17. Szkoła jest znana jako Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej.

W świetle prawa oświatowego Niższe Seminarium Duchowne jest niepublicznym, czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Szkoła prowadzi internat. Pobyt uczniów w internacie seminaryjnym stwarza możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki, przede wszystkim - z uwagi na charakter szkoły - zapewnia opiekę i formację religijną każdego wychowanka. Po zakończeniu nauki w liceum jest przeprowadzany egzamin maturalny przebiegający zgodnie z ustalonymi procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dany rok szkolny.

Obecnie Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej  prowadzi rekrutację dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Przyjmuje chłopców po ukończeniu szkoły podstawowej pragnących w przyszłości poświęcić się Bogu w kapłaństwie lub przynajmniej zdobyć katolickie wychowanie i średnie wykształcenie w oparciu o wartości chrześcijańskie. Celem istnienia szkoły nie jest formacja przyszłych księży, ale pomaganie młodym w odkrywaniu i rozeznawaniu swojego powołania kapłańskiego, które często objawia się pod koniec okresu dzieciństwa. Szkoła posiada prawa szkół publicznych i dlatego absolwenci tej szkoły mogą w przyszłości wybrać dowolny kierunek studiów.

W uzgodnieniu Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wiadomości na temat naboru na rok szkolny 2021/22. Niech pomocą będą ulotki przesłane wraz z tym listem. Zachęcajmy i wspierajmy absolwentów szkoły podstawowej w wyborze Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, które jest jedyną tego typu szkołą w Polsce. Jesteśmy wezwani, aby - jak pisze św. Jan Paweł II - „rozbudzić w duszy chłopców i młodzieży pragnienie pełnienia woli Bożej przez wybór stanu życia najbardziej odpowiadającego każdemu, przy czym nie powinno być nigdy wykluczone powołanie do posługi kapłańskiej”. Niższe Seminarium Duchowne  w Częstochowie, przeżywające w tym roku 70-lecie swego istnienia, ciągle pomaga młodzieży w rozpoznaniu swego powołania i otwiera drzwi dla kandydatów ze wszystkich diecezji w Polsce. Zauważył to ostatnio papież emeryt Benedykt XVI, który w liście do Niższego Seminarium napisał: „Cudownie jest zobaczyć, jak w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie”. I dodał: „Całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium. Bardzo serdecznie pozdrawiam i błogosławię", podpisując się "Wasz Benedykt".

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza …

Ks. dr Jerzy Bielecki
REKTOR NIŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W CZĘSTOCHOWIE

>> www.nsd.niedziela.pl

>> Warunki przyjęcia