Rodzina Rodzinie na Ukrainie

Wiele osób na Ukrainie pozostaje bez podstawowych środków do życia i to w okresie zimy, dlatego chciałbym zachęcić do włączenia się w akcję Rodzina Rodzinie na Ukrainie – pisze Biskup Kielecki Jan Piotrowski w Komunikacie wystosowanym do wiernych.

– Nasze wsparcie poprzez Caritas Polska i Caritas na Ukrainie trafi bezpośrednio do najuboższych rodzin w diecezji kijowsko – żytomierskiej na zakup żywności, leków, odzieży, opału i innych niezbędnych środków do życia – dodaje bp Piotrowski.

>> Komunikat Biskupa Kieleckiego

_______________

OPIS PROGRAMU RODZINA RODZINIE NA UKRAINIE

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią Caritas w Polsce na potrzebę długoterminowej pomocy Ukraińcom, którzy pozostali w swoim kraju w sytuacji kryzysu humanitarnego wywołanego wojną.

Cel programu: Zapewnienie poszkodowanym bezpiecznego schronienia, pomoc żywnościowa, wsparcie w obszarze ochrony zdrowia.

Rezultat: Comiesięczne wsparcie finansowe ok. 1000 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej.

• Wysokość wsparcia na osobę: 2220 UAH / miesięcznie ~ 325 PLN

• Maksymalna wysokość wsparcia na rodzinę (maks. 4 osoby): 8880 UAH ~ 1300 PLN (dla porównania minimalna pensja na Ukrainie wynosi 6500 UAH)

Charakterystyka grupy docelowej: Wybrano diecezję obejmującą znaczną część centralnej Ukrainy doświadczonej częstymi nalotami: rodziny wielodzietne, kobiety - karmiące i jako głowa rodziny, osoby starsze i niepełnosprawne, obszary wiejskie i trudnodostępne, rodziny wewnętrznie przesiedlone, doświadczenie bezpośrednich skutków działań wojennych.

Partner implementujący (rozdzielający pomoc): Caritas Spes na Ukrainie (na miejscu weryfikuje rodziny wymagające wsparcia i nadzoruje właściwe wydatkowanie przekazanych pieniędzy)).

Czas realizacji: 12 miesięcy

Sposób realizacji: Parafia lub inna organizacja katolicka zgłasza chęć uczestnictwa w programie na stronie https://rodzinarodzinie.caritas.pl/parafie/. Na podany w formularzu telefon skontaktuje się koordynator ze strony Caritas Polska, który przekaże dalsze informacje dotyczące kolejnych kroków. W razie potrzeby Caritas Kielecka służy pomocą w rejestracji darczyńcy.

Istotne jest ustalenie deklarowanej kwoty, która będzie systematycznie wpłacana przez parafię, dekanat lub inne wspólnoty przez 12 miesięcy. W zależności od dysponowanych środków możemy objąć wsparciem jedną osobę lub rodzinę (dwu-, trzy- lub czteroosobową). Na każdą zadeklarowaną osobę przekazujemy 325 zł/m-c. Możemy też zadeklarować inną kwotę (także niższą niż 325 zł), wtedy pomoc będzie sumowana z innymi darczyńcami.

Nie ma wyboru konkretnej rodziny, tzw. „swojej” rodziny, ze względu na zmieniające się warunki wojenne. Parafia otrzymuje materiały potwierdzające skuteczność pomocy na bazie przykładowych rodzin (zdjęcia, filmy), które można prezentować wiernym przy podziękowaniach.

OBSŁUGA PARAFII PRZEZ CARITAS

1. Stała możliwość kontaktu z opiekunem (email, telefon).

2. Regularna wysyłka e-maili raz na 2 miesiące z historiami rodzin, którym pomagamy, zdjęciami, materiałami video.

3. Wysyłki papierowe - roczne podziękowania za udział w programie z podsumowaniem przekazanych funduszy.

4. W przypadku trudności z obsługą elektroniczną Caritas Diecezji Kieleckiej deklaruje pomoc w założeniu konta oraz pośrednictwo w przekazaniu zebranych ofiar.

Wszelkich informacji i pomocy udzieli ks. Krzysztof Banasik – kbanasik@caritas.pl, kom. 604-611-636.