Słowo do kapłanów i osób konsekrowanych o Diecezjalnej Adoracji Najświętszego Sakramentu

Przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego, którego cel Papież Franciszek określił pisząc list do osób konsekrowanych. „Rok Życia Konsekrowanego dotyczy nie tylko osób konsekrowanych, ale całego Kościoła. Tak więc zwracam się do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa”. Napisał także: „Święty Jan Paweł II zaproponował Kościołowi na początku trzeciego tysiąclecia, podejmując w pewien sposób to, co wskazał już w adhortacji posynodalnej Vita consecrata: «Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielką, historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł» (n. 110)”. Odnowienie i pogłębienie tożsamości i duchowości poszczególnych form życia konsekrowanego staje więc jako zadanie dla całego Kościoła i do wszystkich jego członków.

 

Istota modlitwy adoracyjnej w Roku Życia Konsekrowanego

Jest to swego rodzaju „sztafeta modlitwy adoracyjnej” w intencji życia konsekrowanego i o powołania do różnych jego form, którą, w tym Roku, podejmą osoby konsekrowane i wszystkie parafie naszej Diecezji. Każda parafia ma swój wyznaczony dzień adoracji, który także uzgadniamy z we wspólnocie dekanalnej księży Księdzem Dziekanem.

Kształt adoracji może być różny, np. adoracje grupowe (wioski, ulice, dzielnice, dzieci, młodzież, dorośli, chorzy, kółka różańcowe, grupy modlitewne itp.), czy indywidualne, adoracja prowadzona, ale ważne są także chwile indywidualnej milczącej adoracji. Możemy wykorzystać różne materiały, jakie posiadamy. Materiały znajdziemy także w Internecie, na naszej diecezjalnej stronie internetowej i nie tylko.

Najpierw taką modlitwę podejmą zgromadzenia zakonne, instytut świecki, konsekrowane dziewice i wdowy, pustelnica, a od 24 lutego 2015 roku adorację w parafiach rozpocznie dekanat Bodzentyn. Pod koniec 2015 roku adorację podejmą zakony męskie, a ostatni czas Roku Życia Konsekrowanego podejmą na nowo siostry zakonne. Dzień 1 lutego 2016 r. będzie dniem adoracji we wszystkich formach życia konsekrowanego.

 

O co w takiej modlitwie chodzi?

Modlitwa adoracyjna w int. życia konsekrowanego w parafii jest szczególną okazją do pogłębienia świadomości parafian o tożsamości życia konsekrowanego i jego ważności w Kościele i ich posłannictwa. Chodzi więc o modlitwę w intencji życia konsekrowanego i o powołania do wszystkich jego form.

 

Skąd pomoce?

Adorację przygotowujemy wykorzystując dostępne nam pomoce, znane ludziom, jak również znajdziemy je w Internecie na stronie naszej Diecezji. Na pewno cenne będzie odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia, Różaniec itp. Wskazane jest słowo rozważania o życiu konsekrowanym. Wykorzystamy „List Ojca Świętego Franciszka do osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego”, adhortację Jana Pawła II, Vita consecrata. Możemy także skorzystać z pomocy zawartych w książkach z serii „Z Dobrym Pasterzem” – Rozważania i modlitwy dla kapłanów i osób konsekrowanych, wydanych przez nasze Wydawnictwo „Jedność”.

 

Czas adoracji

Czas adoracji dostosowujemy do możliwości w parafii. Może to być adoracja całodzienna, w wyznaczonych godzinach, dla różnych grup parafialnych itp. Ważne, aby była dłuższa i angażująca ludzi.

 

Zakończenie adoracji w dekanacie

Jeśli to możliwe, adorację w dekanacie możemy zakończyć spotkaniem kapłanów w kościele, w którym posługują osoby konsekrowane.