Rozpoczął się Tydzień Misyjny

18 października przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną. Rozpoczęła ona Tydzień Misyjny, który w tym roku przebiega pod hasłem: „Oto ja, poślij mnie”. Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce przygotowały materiały pomocne do owocnego przeżycia tego misyjnego czasu.

Jak podkreśla ks. Tomasz Atlas, dyrektor krajowy PDM w Polsce „hasło całego tygodnia i materiałów, zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 6, 8b), zostało zaproponowane wszystkim Kościołom lokalnym. W imieniu papieża Franciszka, za pośrednictwem PDM przekazał je prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów”.

Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, dodaje „Treści są skierowane do młodych, kapłanów, osób konsekrowanych, cierpiących i do tych, którzy ewangelizują z różańcem w dłoni”.

W skład misyjnych materiałów liturgicznych, które dotarły do wszystkich parafii za pośrednictwem Księży Dziekanów wchodzi misyjna oprawa Mszy św., rozważania różańcowe oraz czytanki różańcowe, przygotowane na każdy dzień Tygodnia Misyjnego. Proponujemy również ciekawy dodatek dla najmłodszych, w tym roku wzbogacony o katechezę dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W materiałach znajdują się również statystyki Kościoła katolickiego przydatne w pokazaniu dynamiki ewangelizacji oraz Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny.

Jako dodatek multimedialny proponujemy trzy filmy przybliżające postać sł. Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Do materiałów dołączony jest plakat.

We wszystkich kościołach i parafiach świata przeprowadzona zostanie zbiórka ofiar na tacę, która w całości przeznaczona jest do dyspozycji Ojca Świętego Franciszka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Te wszystkie zebrane środki tworzą  fundusz dzięki któremu wspierane są najbardziej potrzebujące placówki misyjne.
Dziękujemy za wszelkie dobro i zaangażowanie na rzecz misji.

Przeżyjmy wspólnie ten wyjątkowy misyjny czas!

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ

-> Materiały prasowe

_________________

Ofiary zebrane na tacę w Niedzielę Misyjną należy wpłacić na:

40 1240 1372 1111 0010 6117 7623

Kuria Diecezjalna
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3

Można też przesyłać ofiary indywidualne
- za które składamy z serca płynące Bóg zapłać!

_________________

HISTORIA ODNOWY MISYJNEJ

Odnowa misyjna rozpoczęła się we Francji, zapoczątkowana założeniem w 1822 roku z inicjatywy Pauliny Jaricot Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W 1843 r. w Nancy powstało Dzieło Misyjne Dzieci, a w 1889 r. w Caen Dzieło św. Piotra Apostoła. Zaczęły pojawiać się pierwsze encykliki misyjne: papież Grzegorz XVI w dniu 15 sierpnia 1840 r. wydał encyklikę Probe Nostis w celu ożywienia rozkrzewiania wiary na wszystkich kontynentach świata. Zwrócił on uwagę na rolę Dzieła Rozkrzewiania Wiary z Lyonu w tych przedsięwzięciach.

Papież Leon XIII w dniu 13 grudnia 1880 r. ogłosił encyklikę Sancta Dei Civitas, podkreślając głęboką potrzebę współpracy misyjnej wszystkich wiernych przez modlitwę i jałmużnę.

Dzięki tym działaniom, w duchu modlitwy i ofiary, od połowy XIX wieku ożywiła się działalność misyjna Kościoła, zwłaszcza instytutów misyjnych, zakładanych m.in. przez kardynała Lavigerie, biskupa Marion de Brasillac, o. J. Libermanna, biskupa D. Comboni, biskupa E. de Mazenode. Zaczął rodzić się duch uniwersalnej odpowiedzialności i współpracy misyjnej wśród wiernych.

Na początku XX wieku papież Pius X brewem In Apostolicum Sublecti Munus, z dnia 25 marca 1904 r., ogłosił św. Franciszka Ksawerego patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Wkrótce, po zakończeniu I wojny światowej, Benedykt XV ogłosił w dniu 30 listopada 1919 r. list apostolski Maximum illud, dzięki któremu na nowo ukierunkował misyjne wysiłki Kościoła.

Wielkim orędownikiem sprawy misyjnej w swojej diecezji był kardynał Achille Ratti, a jako papież Pius XI w motu proprio Romanorum Pontificum w 1922 r. podniósł do godności papieskiej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło Misyjne Dzieci oraz Dzieło św. Piotra Apostoła. W 1926 r. wydał encyklikę Rerum Ecclesiae, w której ukazał wagę działalności misyjnej Kościoła. Papież potwierdził naglącą potrzebę i ważność zamierzeń misyjnych, jak również konieczność uznania rodzimych Kościołów.

W kontekście takiego zainteresowania misjami, z inicjatywy Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych, powstała idea utworzenia Światowego Dnia Rozkrzewiania Wiary. Reskrypt Kongregacji ds. Rytów, podpisany przez prefekta kardynała Vicco w dniu 14 kwietnia 1926 r., był aktem fundacyjnym Światowego Dnia Misyjnego, zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, która przypada na przedostatnią niedzielę października. Wydanie tego dokumentu przez Kongregację ds. Rytów świadczy przede wszystkim o duchowym charakterze tego dnia. Jednocześnie określono jego pięć najważniejszych celów:

1. potrzebę gorącej modlitwy o rozwój królestwa Chrystusa na świecie,
2. troskę o zrozumienie przez wiernych potrzeb misyjnych,
3. ożywienie gorliwości misyjnej kapłanów i wiernych,
4. możliwość lepszego poznania Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary,
5. konieczność ofiar materialnych na rzecz misji.

Od 1926 r. w związku ze światowym Dniem Misyjnym wydawane są papieskie orędzia misyjne. Na początku nie ukazywały się one corocznie. Dopiero od początku pontyfikatu Pawła VI w roku 1963 ogłaszane są jako osobiste papieskie orędzia misyjne. Na pierwszym miejscu w orędziach jest mowa o działalności misyjnej Kościoła, ponieważ wszystkie ludy mają prawo usłyszeć Ewangelię. Soborowy dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes (ogłoszony 7 grudnia 1965 r.), wskazuje kierunki nowym inicjatywom misyjnym. Wszystkie tematy papieskich orędzi, różne każdego roku, mogłyby się złożyć na praktyczny i aktualny podręcznik misjologii, dzięki któremu można zrozumieć, czym jest dzieło misyjne Kościoła. Z kolei orędzie przypomina wiernym wielorakie znaczenie Papieskich Dzieł Misyjnych i konieczność ich propagowania, gdyż są one głównym instrumentem, którym dysponuje papież i biskupi we współpracy misyjnej wiernych, zarówno w sensie duchowym, jak i materialnym.