Siostra Anna Skołuba z Kielc posłana na misje

Siostra Anna Skołuba, Franciszkanka Misjonarka Maryi pochodząca z Parafii bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach została posłana na misje.

Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i pedagogikę opiekuńczą na UMCS w Lublinie. Do zgromadzenia wstąpiła w 2005 r. i po nowicjacie pracowała 2 lata w przedszkolu w Piastowie. Obecnie piąty rok prowadzi Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą przy Parafii św. Barbary w Łęcznej. Śluby wieczyste złożyła 27 września 2015 r. w rodzinnej parafii.

W czasie uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski w Gnieźnie otrzymała posłanie misyjne na Filipiny. Wyjedzie tam najprawdopodobniej w styczniu lub marcu 2017 r.

Siostrze Annie życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej!
Zapewniamy o codziennej modlitwie i wsparciu z naszej strony.

Prosimy o modlitwę w intencji nowych powołań misyjnych z diecezji kieleckiej.

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ