Siostra Daria została posłana na misje

Dnia 5 sierpnia 2017 r. w Wiślicy Biskup Kielecki Jan Piotrowski dokonał uroczystego liturgicznego posłania na misje s. Darii pochodzącej z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach.

Z nadesłanej korespondencji możemy przytoczyć kilka słów od s. Darii. Pamiętajmy w modlitwie o nowej misjonarce i prośmy Pana, by posyłał kolejnych misjonarzy i misjonarki - szczególnie z naszej diecezji - do posługi misyjnej na całym świecie.

„Jestem w Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek od 1999 r. Śluby wieczyste złożyłam 2 sierpnia 2008 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowieprzyjmując tajemnicę od Jezusa Sługi Miłosierdzia. W zeszłym roku wraz z dwoma siostrami odbyłam w Rzymie przygotowanie do wyjazdu na misje do Ghany. Siostry Nazaretanki są w Ghanie od 2012 r. Siostry prowadzą dwie szkoły w dwóch różnych miejscach: Yamfoo i Chiraa. Trzeci dom - to dom przy parafii, siostry pracują w zakrystii i w katechezie. Ja jestem pielęgniarką i będę pracować z chorymi w klinice wybudowanej przez miejscowego biskupa, jednak nasza posługa tam polega przede wszystkim na byciu z tymi ludźmi i dzieleniu z nimi ich codzienności”.

Siostra Daria
NAZARETANKA MISJONARKA

Foto: Janusz Kamiński - Stuido "Kamyk"