Ślichowickie spotkania z misjonarką z Filipin

Każda wspólnota parafialna cieszy się z wydawania owoców, jakimi są powołania do stanu duchownego, życia konsekrowanego czy misyjne. 17 września parafia bł. Jerzego Matulewicza z kieleckich Ślichowic, doświadczała radości spotkania z s. Anną Skołubą, pochodzącą z tej wspólnoty, a obecnie posługującą na Filipinach misjonarką.

Siostra Anna złożyła śluby zakonne przed 8 laty w swojej parafialnej świątyni na Ślichowicach. Decyzją władz zakonnych została skierowana do pracy misyjnej na Filipinach. Angażuje się tam głównie w działalność edukacyjno-oświatową.

W czasie spotkań z parafianami ze Ślichowic s. Anna dzieliła się swoimi doświadczeniami misjonarskimi. Opowiadała między innymi o działaniach skierowanych na przezwyciężanie mechanizmów biedy w środowisku dzieci i młodzieży wychowujących w się w skrajnym ubóstwie - w slumsach stworzonych w pobliżu wysypiska śmieci. Swoje dzielenie siostra wzbogaciła także zdjęciami z Filipin.

Dziękujemy Panu Bogu za powołanie s. Anny i za wszelkie łaski, których udziela jej aby owocnie mogła nieść światło Ewangelii oraz Bożą miłość dzieciom Filipin i ich rodzinom. Naszą życzliwość wobec s. Anny wyraziliśmy modlitwą i darem materialnym składanym po wszystkich niedzielnych Mszach św.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć misję s. Anny prosimy o modlitwę w jej intencji. Ci, których sytuacja materialna na to pozwala, mogą także pomóc przekazując środki pieniężne na Polski Program Stypendialny Basbas - kontaktując się w tej sprawie przy pomocy maila pomagam@basbas.help.

Więcej szczegółów na temat misji s. Anny można znaleźć w np. w 5 numerze newslettera Basbas - KLIKNIJ TUTAJ.