Spotkanie Diecezjalnych Moderatorów Róż Żywego Różańca

W dniach 19-20 lutego 2024 r. w Warszawie odbyło się zebranie moderatorów diecezjalnych Róż Żywego Różańca. Podjęto wiele różnych inicjatyw ogólnopolskich, jak i zachęcono do „ożywienia” wszelkich inicjatyw diecezjalnych.

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2024 r. będzie miała miejsce Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę (diecezja kielecka będzie odpowiedzialna za przygotowanie nocnego czuwania i oprawę liturgiczną Mszy św. o 24.00. Proszę o propozycje chętnych do przygotowania czuwania).

W sobotę, 5 października 2024 r. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca. Miejscem spotkania będzie parafia św. Brata Alberta w Busku-Zdroju.

Moderator Krajowy zwraca się z prośbą, by 6 lub 13 października 2024 r. w parafiach całej Polski zorganizować Procesję różańcową ulicami parafii.

Dziękuję wszystkim Księżom naszej diecezji, za troskę o Wspólnoty Żywego Różańca, które istnieją w parafiach. Proszę o stałą formację tych wspólnot i comiesięczne spotkania z duszpasterzem. Warto pomyśleć o nowych wspólnotach m.in.: Różaniec Rodziców za Dzieci itp.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek proponuje wiele materiałów formacyjnych m.in.: Zeszyt zelatora Żywego Różańca - to propozycja dla osób opiekujących się różami różańcowymi, aby jeszcze lepiej wypełniały powierzone im zadania. Zawiera m.in.: zadania i obowiązki zelatora (zelatorki), dane kontaktowe członków róży, przydział tajemnic rozpisanych na 15 lat dla członków Żywego Różańca, miejsce na wpisanie zmarłych członków Żywego Różańca, by pamiętać o nich w modlitwie, tabelki na składki członków Żywego Różańca, miejsce na opis spotkań i ważnych wydarzeń z działalności róży Żywego Różańca, modlitwę zelatora za członków róży. Mamy nadzieję, że będzie on pomocą dla każdego zelatora (zelatorki) w codziennej posłudze. Proponujemy także Ceremoniał Żywego Różańca; legitymację. Bardzo ważną rzeczą w formacji jest czasopismo RÓŻANIEC.

Wszystkie powyższe materiały formacyjne można nabyć w sklepiku misyjnym u Pani Beaty Cebuli w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Służę wszelką pomocą i możliwością przybycia do parafii z konferencją, czy homilią by powołać nowe Róże Żywego Różańca.

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy

ks. Łukasz Zygmunt
DIECEZJALNY MODERATOR RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA