Spotkanie rodzin misjonarzy

1 maja w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbyło się po raz czwarty spotkanie rodziców misjonarzy i misjonarek naszej diecezji, ich rodzin i najbliższych oraz misjonarzy i misjonarki, którzy zakończyli swoją posługę w krajach misyjnych.

Uczestniczyło nim  ponad trzydzieści osób. Przybyli rodzice i rodzeństwo misjonarzy i misjonarek, siostry zakonne, kapłani posługujący na misjach obecnie i ci, którzy już zakończyli swoją posługę. W kaplicy św. Kazimierza powitał ich Biskup Kielecki Jan Piotrowski, wyrażając wszystkim uczestnikom spotkania wdzięczność za ich obecność, modlitwę i zaangażowanie na rzecz misji. - „Gromadzimy się aby dziękować Bogu za misyjny wymiar życia Kościoła Kieleckiego, który od lat w osobach biskupów diecezjalnych posyła misjonarzy z darem głoszenia Ewangelii” – powiedział bp Piotrowski. Podkreślał, za Janem Pawłem II, że na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy wezwani, aby być misjonarzami i nieść Ewangelię światu.

Eucharystii przewodniczył bp Marian Florczyk w koncelebrze m.in. z ks. Piotrem Pochopieniem – misjonarzem pracującym w Brazylii oraz ks. Łukaszem Zygmuntem – dyrektorem Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej, który wygłosił również homilię.

W trakcie kazania ks. Zygmunt podziękował rodzicom misjonarzy, bo jak podkreślał to oni ukształtowali ich powołanie misyjne. - „Kiedy pytam misjonarzy czym są dla nich misje, odpowiadają, że misje to miłość. I tej miłości uczyli się w rodzinnym domu (…). Dziękuję za wasze świadectwo wiary, za waszą modlitwę i wsparcie. Wiem, że wcale nie jest łatwo, często towarzyszy wam niepewność  tego co się dzieje tam daleko w Peru, Brazylii, Kazachstanie. Oni (misjonarze – przyp. red.) czują wasze wsparcie, miłość. Towarzyszycie im codziennie, chroniąc ich płaszczem modlitwy – mówił. Bądźcie dziś dumni że wasz syn, córka konsekruje Chrystusa, głosi Słowo Boże. Bądźcie dumni że przez ich usta i serce dzieło zbawcze jest realizowane” – mówił ks. Łukasz Zygmunt.

W czasie spotkania w refektarzu zaproszeni goście dzielili się swoim doświadczeniem misyjnym, przybliżając zebranym warunki swojej pracy i posługi misyjnej w różnych krajach. W sali misyjnej uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację poświęconą pracy naszych diecezjalnych misjonarzy. Bp Florczyk, uczestniczący w spotkaniu, podziękował wszystkim zebranym za ich ofiarność i dar modlitwy za misjonarzy.

Po obiedzie wszyscy wzięli udział w nabożeństwie majowym przy figurze Matki Bożej na dziedzińcu seminaryjnym.

Katarzyna Dobrowolska

>> Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM