Srebrny jubileusz parafii w Bilczy

25-lecie istnienia świętowała parafia w podkieleckiej Bilczy, skąd m.in. pochodził działacz społeczny ks. Piotr Ściegienny. Obchodom jubileuszowym w nowym kościele przewodniczył 24 października 2020 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

W wygłoszonej homilii biskup nawiązał do znaczenia kategorii czasu, zaakcentował najważniejsze wydarzenia z historii parafii, wskazał także na znaczenie Eucharystii jednoczącej młodą wspólnotę parafialną.

- Chcemy dzisiaj dziękować za 25 lat, mijających od utworzenia parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Bilczy, którą erygował ówczesny pasterz diecezji kieleckiej, śp. bp Kazimierz Ryczan – przypomniał biskup kielecki, nawiązując do początków parafii i przypominając najważniejszej fakty. - Od tego czasu wielu parafian wraz z duszpasterzami nadal pisze interesującą i piękną historię tej wspólnoty wiary, z każdym rokiem dodając kolejny tom  jej dziejów – mówił. Nawiązując m.in. do Księgi Kapłańskiej przypomniał znaczenie jubileuszy w Kościele, nazywając je „czasem łaski, jaki Bóg daje człowiekowi” oraz podkreślił ważność wspólnoty.

- Każda wspólnota wierzących jest dojrzałą i misyjną, tzn. taką, która dzieli się wiarą, jeżeli jest wspólnotą eucharystyczną – podkreślał bp Piotrowski. – Człowiek, aby mógł podążać we właściwą stronę, potrzebuje ukierunkowania na drodze do ostatecznej mety, którą jest Jezus Chrystus obecny w celebracji Eucharystii – zaznaczył.

Przestrzegał także przed pułapkami współczesności – przed „fałszywymi prorokami i tragarzami kłamstwa”, zachęcał do nawrócenia, „abyśmy nie byli podobni do figowca z dzisiejszej Ewangelii”. – Nie pozwólcie się wyziębić eucharystycznie, troszczcie się o to w rodzinach” – zachęcał biskup Jan Piotrowski.

W czasie Eucharystii bp Jan Piotrowski poświęcił nowe elementy wyposażenia kościoła oraz sztandar z wizerunkiem św. Kazimierza ufundowany przez Róże Różańcowe parafii.

- Zaczynaliśmy w szczerym polu, martwiłem się, czy ktoś przyjdzie, a dzisiaj mieszkamy blisko kościoła, jesteśmy otoczeni domami – mówił ks. kan. Marek Mrugała, proboszcz i budowniczy kościoła.

23 lipca 1995 r. ks. Marek Mrugała, wówczas rektor nowo powstałego ośrodka duszpasterskiego w Bilczy, odprawił pierwszą Mszę św.  na pustym placu. Bp Kazimierz Ryczan erygował parafię św. Kazimierza 22 października 1995 r. i w tym samym roku poświęcił plac pod budowę kościoła i plebani. Obszar parafialny wydzielono z parafii Brzeziny. Parafia otrzymała od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bilczy jako darowiznę grunt o powierzchni 10 000 m kw.

Od 1996 r.  wspólnota modliła się w kaplicy poświęconej przez bp. Mieczysława Jaworskiego, w 1999 r. ruszyła budowa kościoła parafialnego. Autorem projektu świątyni jest Regina Kosakiewicz - Opałka. Kościół o wymiarach 26m x 40m i wysokości 18m (wieża 22 m), pokryty dachówką, przypomina swą bryłą i ogólnym klimatem kompleksy dawnych klasztorów i nawiązuje do tradycji nurtu rodzimego w architekturze sakralnej.

Parafia jest rozwojowa. W momencie jej powstania liczyła ok. 1500 osób, obecnie tworzy ją prawie 4 tys. wiernych.

dziar/Bilcza