Święta Kinga Patronką Miasta Nowy Korczyn

W dniu 24 lipca 2021 r. odbyła się VII Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie przeżywana pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Dzień 24 lipca jest przeżywany w parafii Świętej Trójcy w Nowym Korczynie jako uroczystość odpustowa ku czci Świętej Kingi. Modlitwa przy źródełku Świętej Kingi rozpoczęła się o godzinie 11.00. Następnie uczestnicy przeszli w procesji do kościoła św. Stanisława, w którym znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi. W kościele była możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie, uczestnicząca w procesji w strojach nawiązujących do czasów Świętej Kingi odczytała historyczny dokument: „Akt Lokacyjny Nowego Miasta Korczyn”.

O godzinie 12.00 Biskup Kielecki Jan Piotrowski przewodniczył Eucharystii. Ks. dr Adam Perz - kancelerz Kurii Diecezjanej w Kielcach odczytał dokument Stolicy Apostolskiej ustanawiający Świętą Kingę Patronką Miasta Nowy Korczyn. Wraz z Księdzem Biskupem Mszę św. sprawowali kapłani z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej. Przybyły do Sanktuarium grupy pielgrzymów. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którym patronuje Święta Kinga oraz z „Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej” i Stowarzyszenie KGW „Korczynianie nad Nidą”. Oprawę muzyczną Eucharystii wykonała Grupa Artystyczna „Golica” z Masłowa pod dyrekcją Pani Magdaleny Wilczyńskiej. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Straży Pożarnej, mieszkańcy Nowego Korczyna, okolicznych parafii oraz pielgrzymi z różnych zakątków Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej i z różnych stron Polski.

W dniu 24 lipca 2021 r. była również możliwość zwiedzania Sanktuarium i Nowego Korczyna. Serdecznie dziękujemy Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu, Kapłanom, uczestnikom uroczystości i wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia Pielgrzymki do Sanktuarium Świętej Kingi i uroczystości odpustu na Jej cześć. Niech nasza Patronka otoczy nas swoją miłością, opieką, wyprasza dobre i liczne powołania do służby Bożej w Kościele, w kapłaństwie, życiu zakonnym, szczególnie do Sióstr Klarysek w Starym Sączu i wspiera w codziennym życiu nasze małżeństwa i rodziny.

ks. Paweł Majewski
KUSTOSZ SANKTUARIUM ŚW. KINGI W NOWYM KORCZYNIE

>> Plakat do pobrania

>> https://parafianowykorczyn.pl/

Foto: Jerzy Wilk