Święto Kapituły Katedralnej

Kielecka Bazylika Katedralna ma już 851 lat. Z okazji rocznicy konsekracji spotkali się w niej kanonicy, do ich grona dołączono także pięciu kapłanów naszej diecezji. Wspólnej modlitwie przewodniczył Biskup Kielecki Jan  Piotrowski.

Zebranych przywitał Dziekan Kapituły Katedralnej, ks. prałat Tomasz Rusiecki. – To święto jest okazją do ożywienia kapłańskiej więzi z biskupem, któremu powierzono troskę o Kościół kielecki, w którym jest on pierwszym głosicielem Bożego Słowa, szafarzem Sakramentów i Pasterzem, prowadzącym Kościół drogami zbawienia. Każda nominacja jest zaproszeniem przez Pasterza diecezji do gorliwej współpracy – zaznaczył.

W homilii bp Piotrowski zaznaczył, że kielecka katedra jest ściśle związana z historią miasta, diecezji i regionu. - Chcemy dziękować Bogu za to, że katedra wciąż istnieje. Że płonie jak pochodnia na katedralnym wzgórzu i jest świadkiem dziejowych wydarzeń – pięknych, ale i dramatycznych. Zawsze związana jest z ludem Bożym, mieszkańcami tego miasta, naszej diecezji, a przede wszystkim regionu świętokrzyskiego. Mając wciąż otwarte podwoje zaprasza na modlitwę w obecności Najświętszego Sakramentu – przypomniał.

Następnie nowomianowani kanonicy złożyli uroczyste wyznanie wiary i podpisali się pod jego słowami. Tym samym zostali oficjalnie przyjęci do kapituły katedralnej. Są to:

- Ks. Zbigniew Bień, proboszcz parafii w Rembieszycach
- Ks. Szymon Górski, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Kielcach-Dąbrowie, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego
- Ks. Zbigniew Janiczek, proboszcz parafii w Sierosławicach
- Ks. Grzegorz Przybylski, proboszcz parafii w Kaczynie
- Ks. Jarosław Strojny, proboszcz parafii w Dobrzeszowie

Ogłoszono także zmianę na stanowisku administratora kapituły – ks. Władysława Sowę zastąpi ks. Mirosław Cisowski.

– Ksiądz biskup ozdobił nas większą odpowiedzialnością za własne kapłaństwo, za lud, który  jest nam powierzony, za wszystkich, którym głosimy Ewangelię oraz za lojalność Pasterzowi – powiedział ks. kanonik Szymon Górski.

Po Eucharystii kapłani udali się na adorację do kaplicy Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

Tytuł kanonika nadaje biskup kapłanom szczególnie zasłużonym w diecezji. Mianowani do tej godności kapłani noszą dodatkowe oznaki w szatach liturgicznych, takie jak sutanna z fioletowymi guzikami, pas, czy mantolet – pelerynkę w kolorze fioletowym. W diecezji kieleckiej istnieją trzy  kapituły – katedralna, wiślicka i miechowska.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć